Toinen KIRA-digi-kokeiluhankkeiden haku sai jälleen digitalisaation kehittäjät liikkeelle

KIRA-digi-kokeiluiden toinen hakukierros keräsi 43 hakemusta, joissa päähakijoina on 39 eri organisaatiota. Alustavan tiedon mukaan hankkeiden suunniteltu kokonaisvolyymi on noin 5,2 miljoonaa euroa, josta alan oma rahoitus on noin 3,3 miljoonaa euroa ja haettu KIRA-digi-rahoitus noin 1,9 miljoonaa euroa. Toisen hakukierroksen rahoituksen saajat julkistetaan 13.3.2017.
Hakijoiden joukossa oli
– 28 yritystä
– 3 kuntaa ja 3 kuntayhtymää
– 2 säätiötä, 1 tutkimuslaitos, 1 yhdistys ja 1 kiinteistöyhtymä
Hakemuksissa on nimeltä mainittuja yhteistyöorganisaatioita ja rahoittajia yhteensä n. 45. Lisäksi hankkeissa voi olla muita vielä täsmentymättömiä yhteistyötahoja ja osapuolia, jotka on mainittu vain organisaatiotyypin, toimialan tai osallistumisen luonteen tarkkuudella.
Kokeiluhankerahoitusta hakeneet yritykset ovat pääosin pk-yrityksiä, joita 28 hakijasta oli 19. Keskisuuria tai suuryrityksiä oli seitsemän. Yhden yrityksen osalta tieto puuttuu.
Digitalisaatiokokeiluja rahoitetaan yhteensä 4,4 miljoonalla eurolla
Ensimmäisellä hakukierroksella haettujen avustusten kokonaissumma oli lähes 2,2 miljoonaa euroa ja hankkeiden kokonaisvolyymi oli noin 5,3 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnettiin kuudelle kokeiluhankkeelle yhteensä noin 150 000 euroa.
Tänä vuonna KIRA-digi-kokeiluhankeisiin myönnetään yhteensä 2 miljoonaa euroa. Keväällä 2017 järjestetään vielä yksi haku. Hakukierroksia on yhteensä kuusi vuosina 2016-2018, minä aikana kokeiluja rahoitetaan 4,4 miljoonalla eurolla. Kokeiluhankkeiden teemat voivat liittyä esimerkiksi kiinteistö- ja rakentamisalan tietoon, palveluihin tai toimintamalleihin.
Hanketta toteuttavat yhdessä Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi, kunnat ja ministeriöt. Hakujulistus, yksityiskohtainen tukiohjelma sekä hakulomakkeet löytyvät sivulta kiradigi.fi.Lisätietoja:http://www.kiradigi.fi
Digipäällikkö, KIRA-digi-hanke, Teemu Lehtinen, p. 040 456 6108, etunimi.sukunimikiradigi.fi
Projektipäällikkö Virve Hokkanen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 087, etunimi.sukunimiym.fiKIRA-digi-hankeKesällä 2016 alkanut KIRA-digi-hanke on osa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta ja tukee myös Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta. KIRA-digi hanke kestää vuoden 2018 loppuun. Kiinteistö- ja rakentamisala on ensimmäinen toimiala, jolla alan toimijat ja keskeiset viranomaiset kirittävät yhdessä koko toimialan digitalisaatiota. Hankkeessa ovat mukana ministeriöt, kunnat ja KIRA-foorumin neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS sr, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry.Julkaistu 10.2.2017
Takaisin

Hae sivustolta: