Toimintaohjeet korruption tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi

Mitä korruptio on

 • Oikeusministeriön (OM) mukaan keskeisiä riskialueita ovat rakennusala, julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut, yhdyskuntasuunnittelu, poliittinen päätöksenteko ja rahoitus, muita alueita mm. ulkomaankauppa ja urheilu.
 • Korruptio esiintyy usein epäeettisten etujen antamisena ja ottamisena, eturistiriitoina ja suosimisena sekä epäeettisenä päätösten valmisteluna päätöksenteon muodollisten rakenteiden ulkopuolella.
 • Suomessa esiintyvälle korruptiolle on usein ominaista se, että toimitaan muodollisesti lain mukaan mutta silti epäeettisesti.

Tunnista korruption eri muodot

Korruptiota on esimerkiksi

 • virka-aseman väärinkäyttö, lahjonta sekä lahjusten lupaaminen, pyytäminen ja ottaminen.
 • petos, kavallus, varastaminen ja yhteisten varojen väärinkäyttö
 • uhkailu ja väkivallalla pakottaminen
 • luottamuksellisen tiedon väärinkäyttö
 • suosinta ja suosikkijärjestelmän ylläpito
 • lakien ja määräysten kiertäminen
 • tosiasioiden vääristely
 • laiton seuranta ja tarkkailu
 • velvollisuuksien laiminlyönti ja asioiden viivyttely
 • huonon hallinnon suojelu ja salailu
 • välinpitämätön johtamistyö
 • epäreilujen ja epäasiallisten keinojen käyttäminen alaisiin

Huolehdi, että et itse edistä korruptiota

 • Lahjonta = rahan, palvelun tai muun edun antaminen vastuullisessa asemassa olevalle henkilölle vastapalveluksen toivossa tai vastaavasti oikeudettoman edun pyytäminen palveluksesta
 • Korruptoitunutta toimintaa voi olla myös ystävien ja tuttavien kesken tapahtuva suosinta ja vastavuoroinen epäeettinen ”avustaminen” sekä kaksoisroolit ja eturistiriidat

Hoksauta organisaatiotasi

 • Hoksauta organisaatiosi vastustamaan korruptiota, ohjeistamaan hyvistä toimintatavoista ja luomaan kanava, johon havaituista ongelmista voi ilmoittaa.
 • SAFA suosittelee, että jokainen arkkitehtitoimisto laatii oman toimintansa eettiset ohjeet.

Ilmoita havaitsemistasi ongelmista

 • Työntekijä: ilmoita ongelmasta esimiehellesi ja pyydä häntä käsittelemään asia organisaatiossa.
 • Esimies tai yrittäjä: ota ongelma puheeksi oman esimiehesi ja/tai johtoryhmän kanssa.
 • Kuntasektori: käytettävissä saattaa olla sisäisen tarkastustoiminnan verkkosivuilla ilmoituskanava, jonne voi ilmoittaa havainnot epäasiallisesta menettelystä.
 • Jos katsot tilanteen olevan sellainen, ettet voi ottaa sitä puheeksi omassa organisaatiossa, mene oikeusministeriön verkkopalveluun korruptiontorjunta.fi. Etusivulla on kohta, jonka kautta voit ilmoittaa epäilyttävistä tilanteista. Rikosepäilystä voi ilmoittaa poliisille.

Hae sivustolta: