TEKin työmarkkinatutkimus 2013: Palkat nousivat maltillisesti

Tiedonkeruun ajankohtaa aikaistettiin tänä vuonna joulukuusta lokakuuhun, jotta oltaisiin samassa tahdissa muiden työmarkkinajärjestöjen kanssa ja tulokset ehtisivät jäsenten tueksi alkuvuoden palkkaneuvotteluihin. Palkat kehittyivät erittäin maltillisesti joulukuusta lokakuuhun. Pienissä vastaajaryhmissä nähtiin jopa miinusmerkkisiä kehityslukuja, mutta muutos mahtuu virhemarginaaliin.
Viime vuonna arkkitehtien ja maisteritaustaisten jäsenten kehitysluvut olivat vastaavasti poikkeuksellisen suuria. Ostovoima vähintään ennallaan
Eräillä tekniikan akateemisten kannalta erittäin keskeisillä toimialoilla, kuten teknologiateollisuudessa ja suunnittelu- ja konsulttialalla, ylempien toimihenkilöiden yleiskorotukset ajoittuivat marras-joulukuuhun 2012, eli ne oli
vat mukana jo viime työmarkkinatutkimuksen luvuissa.
Enemmän kuin kaksi kolmesta vastaajasta arvioi palkkansa nousseen edellisestä lokakuusta, mutta vain reilu viidennes oli saanut henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvan meriittikorotuksen. Takavuosina luku oli yksi kolmesta. Yhä useampi on siis pelkän yleiskorotuksen varassa.
Myös meriittikorotusten taso on pudonnut huomattavasti. Henkilökohtaisen korotuksen saaneiden palkka nousi edellisestä vuodesta mediaanilla mitattuna 220 euroa; viime vuonna mediaani oli 300 euroa, ja siinäkin oli jo hieman pudotusta aiempaan. Myös meriittikorotusten keskiarvo on laskenut.
Henkilökohtaisen korotuksen saa helpoiten uran alkupuoliskolla. Tässäkin on tapahtunut viime vuosina muutos verrattuna aiempaan. 45-vuotias on nyt samassa asemassa kuin 55-vuotias aiemmin.
Veronmaksajain Keskusliiton mukaan palkansaajan veroaste nousi viime vuodesta tyypillisen tekniikan akateemisen tulotasolla noin puoli prosenttiyksikköä, kun Yle-veroa ei oteta huomioon. Inflaatio on kuitenkin hidastunut huomattavasti.
Tilastokeskuksen laskema elinkustannusindeksi nousi vain 1,2 prosenttia lokakuusta lokakuuhun. Ilmeisesti ammattikunnan ostovoima ei siis ole vaatimattomista palkkakehitys luvuista huolimatta supistunut vuoden takaisesta.Lue lisää aiheestaJulkaistu 28.11.2013
Takaisin

Hae sivustolta: