Teemu Lehtinen digipäälliköksi KIRA-digi-hankkeeseen

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatio on yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista. Ns. KIRA-digi-hanketta tulee vetämään informaatioverkostojen DI Teemu Lehtinen. Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota vauhdittava hanke uudistaa alaa tulevina vuosina monin tavoin. Jatkossa esimerkiksi rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto avataan kaikkien käyttöön, sujuvasti yhteen toimivat järjestelmät ja yhtenäiset toimintatavat notkeuttavat prosesseja ja joukko kokeiluhankkeita luo uutta liiketoimintaa.
Vuoden 2018 loppuun kestävän KIRA-digin rahoitus on yhteensä noin 16 miljoonaa euroa, josta puolet maksaa valtio ja puolet kiinteistö- ja rakentamisala. Hanketta toteuttavat yhdessä Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi (KIRA-foorumi), kunnat ja ministeriöt.
KIRA-digi-hanketta vetää tehtävässä 1.9. aloittava digipäällikkö Teemu Lehtinen. Lehtinen on työskennellyt tietomallinnuksen käyttöönoton tutkimuksen parissa sekä valmistellut väitöskirjaa Aalto-yliopistossa. Hän on tuonut Suomeen AEC Hackathon -tapahtumat, joissa luodaan rakennetun ympäristön toimijoille mahdollisuuksia keskustella ja tehdä yhteisprojekteja uusia teknologioita kehittävien startup-yritysten kanssa. Näissä hankkeissa on onnistuttu myös muuttamaan vakiintuneiden yritysten työskentelytapoja ja omaksumaan nopeaa kokeilukulttuuria.
Teemu Lehtinen toteaa, että KIRA-digi-hanke on erinomainen avaus Suomelta olla rakennetun ympäristön digimurroksen etunenässä. Hän näkee hankkeessa valtavasti potentiaalia uusille palveluiden ja innovaatioiden menestystarinoille, myös kansainvälisesti. Onnistuminen vaatii kuitenkin yhteiskunnalta datan avoimuuden edistämistä, mm. rajapintojen ja palvelualustojen muuttamista avoimiksi.
”Avaamalla omaa tekemistä saadaan aikaiseksi suurempi ekosysteemi ja sitä kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, Lehtinen painottaa. Hän näkee roolinsa olevan KIRA-alan perusinfrastruktuurin, kuten digitaalisen palveluväylän edistämisessä sekä toimintakulttuurin muutoksen aikaansaamisessa. Ne mahdollistavat nopeat kokeilut, joista syntyy parhaimmillaan menestystarinoita ja uutta liiketoimintaa. Hänen missionaan on tehdä toimintaympäristö ketteräksi, saada tieto liikkeelle ja luoda kokeiluilla uutta bisnestä.
KIRA-digi-hankkeen strategisesta ohjauksesta vastaa johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin puheenjohtaja Tarmo Pipatti. Teemu Lehtinen työskentelee Rakennustietosäätiö RTS sr:ssä, joka on yksi KIRA-foorumin jäsenyhteisöistä.
”Kiinteistö- ja rakentamisalalla on vahva tahto hyödyntää digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet. Nyt on aika tehdä asiat aidosti uudella tavalla, ei vain kehittää olemassa olevia toimintatapoja. Hanke muuttaa alan toimintakulttuurin entistä avoimemmaksi ja tukee uuden bisneksen syntymistä”, kuvaa johtoryhmän puheenjohtaja Tarmo Pipatti.
KIRA-foorumin muodostaa neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry.Julkaistu 1.9.2016
Takaisin

Hae sivustolta: