Tapiolan uimahalli on valittu 14 uhanalaisimman eurooppalaisen kohteen luetteloon

Tapiolan uimahalli. Kuva: Europa Nostra.

Tapiolan uimahalli on valittu 14 uhanalaisimman eurooppalaisen kohteen luetteloon Seitsemän uhanalaisinta -ohjelmassa. Seitsemän uhanalaisinta kohdetta valitaan näiden neljäntoista kohteen joukosta maaliskuussa 2020. Esityksen Tapiolan uimahallin ottamisesta mukaan ohjelmaan teki Europa Nostra Finland.

Espoon kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto otti vuosi sitten 10. joulukuuta tavoitteeksi uuden uimahallin rakentamisen nykyisen tilalle, kun uimahallin betonirakenteiden vaurioiden korjauskustannukset olivat osoittautuneet korkeiksi. Päätös herätti laajaa vastustusta. Europa Nostra Finland nimesi Tapiolan uimahallin Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi keväällä 2019.

Europa Nostra Finland pitää ainoana oikeana ratkaisuna uimahallin restaurointia. Betonivaurioiden tarkempi tutkimus on parhaillaan käynnissä.

Taloudelliset ja yhteiskunnalliset mahdollisuudet vaikuttavat

Seitsemän uhanlaisinta on vuonna 2013 perustettu kansalaisyhteiskuntavetoinen ohjelma uhanalaisen kulttuuriperinnön pelastamiseksi. Kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostra ja Euroopan Investointipankki-instituutti organisoivat ohjelmaa EU:n Luova Eurooppa -rahoituksella.

Kohteiden valintaan vaikutti niiden kulttuurihistoriallinen arvo sekä kohteen uhan kiireellisyys js yhteisön ja erilaisten julkisten ja yksityisten kohteeseen liittyvien ryhmien sitoutuminen kohteen pelastamiseen. Valintaan vaikuttaa myös se, minkälaiset mahdollisuudet ylläpitää kohdetta menestyksekkäästi tulevaisuudessa ovat ja minkälaisia taloudellisia ja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia kohteeseen sisältyy.

Europa Nostra Finland on kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostran paikallisyhdistys ja suomalaisten kulttuuriperintöasiantuntijoiden ääni Euroopassa. Europa Nostra on kaikissa Euroopan maissa toimiva kansalaisjärjestö, joka tekee läheistä yhteistyötä Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Unescon kanssa.

Hae sivustolta: