Suomelle uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ympäristöministeriö ovat asettaneet työryhmän laatimaan Suomelle uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman. Uuden ohjelman on määrä valmistua lokakuussa 2020.

Suomen ensimmäisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman valmistumisesta on kulunut 20 vuotta.

Uuden ohjelman valmistelussa tullaan huomioimaan rakennettuun ympäristöön vaikuttavat muutosvoimat, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen liittyvä siirtymä vähähiiliseen rakentamiseen ja kiertotalouteen, väestön ikääntymisen tuomat asuin- ja palvelurakentamisen tarpeet, kaupungistumisesta aiheutuva erilainen aluekehitys sekä rakennuskannan terveellisyyteen liittyvät haasteet.

Myös uudet teknologiat, digitalisaatio ja kansainvälistyminen muuttavat voimakkaasti rakennusalaa. Lisäksi suomalainen luonto, kulttuuriperintö ja arkkitehtuuri kiinnostavat matkailijoita ja toimivat terveyden ja virkistyksen lähteenä.

Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja varapuheenjohtajina kulttuuriasiainneuvos Petra Havu opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä yliarkkitehti Harri Hakaste ympäristöministeriöstä.

Lue lisää opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.

Hae sivustolta: