Sture Fjäder jatkaa Akavan johdossa – Akavan tavoitteena nostaa osaaminen arvoonsa

Sture Fjäder (58) jatkaa Akavan puheenjohtajana seuraavan nelivuotiskauden. Fjäder valittiin jatkamaan tehtävässään liittokokouksessa tiistaina 24. toukokuuta 2016. Hän on toiminut Akavan johdossa vuodesta 2011 alkaen.
Fjäderin mielestä Akavan tärkeintä edunvalvontaa on huolehtiminen siitä, että mahdollisimman monelle varmistetaan hyvä koulutus ja mahdollisuus kehittää osaamistaan läpi työuran.
– Koulutus on ihmisen tärkein voimavara sekä pääsylippu hyvään arkeen ja elämään. Me puhumme Suomessa talouskasvusta, tuottavuudesta, hyvinvointivaltiosta ja työllistymisestä. Mitään näistä emme saa ilman koulutusta ja koulutettuja työntekijöitä – osaavia ja uteliaita naisia ja miehiä. Ja ilman osaavia ja uteliaita ihmisiä meillä ei ole tutkimusta, innovaatioita eikä uutta työtä, Fjäder sanoo.
Fjäder pitäisi suomalaisen ay-liikkeen ja sopimisen mallin yhä päätöksenteon käsikassarana. Hän huomauttaa, että vaikka taloustilanne ja luottamuksen puute ovat vaikeuttaneet neuvotteluita, ovat työmarkkinajärjestöt onnistuneet solmimaan viime vuosina useita maltillisia, talouskasvua tukevia palkkaratkaisuja ja eläkeuudistuksen.
– Suomen talouskasvun perustan on oltava osaamisessa, tutkimuksessa ja innovaatioissa, samalle perustalle rakentuu ay-liikkeen toiminta. Akava-yhteisössä on Suomen osaavimmat työmarkkina-asiantuntijat ja työmme perustuu tutkittuun tietoon. Olemme vastikään innovoineet pitkäaikaistyöttömien työllistämismallin, vauvakulujen tasaamismallin sekä itsensätyöllistäjien ja yksinyrittäjien edunvalvontajärjestön ja työttömyysturvamallin. Tällä tiellä jatkamme, Fjäder toteaa.
Akava pysyy strategiansa mukaisesti itsenäisenä ja puoluepoliittisesti sitoutumattomana ja se kunnioittaa modernin modernin edunvalvontajärjestön periaatteita. Neuvotteluissa se pyrkii ratkaisuun ja kompromisseihin.
– Jos vastustamme jotakin uudistamisesitystä, tarjoamme siihen perustellun ja realistisen vaihtoehdon. Kun yhteistyökykyinen Akava sanoo ei, on siis syytä muistaa, että me emme sano ei vain ideologian tai periaatteen, vaan pragmaattisen jäsenten edunvalvonnan vuoksi.
Akavalle merkittäviä edunvalvontateemoja lähitulevaisuudessa ovat osaamisen lisäksi työaikakysymykset ja -joustot, paikallisen sopimisen laajentaminen luottamuksellisessa ja hyvässä yhteistyössä työehtosopimusjärjestelmän puitteissa, uralla etenemiseen kannustava veropolitiikka, itsensätyöllistäjien aseman parantaminen, työelämän tasa-arvo sekä työllisyyden parantaminen. Lisäksi Akava haluaa kasvua tukevaa talouspolitiikkaa.
Akavan tavoitteena on kasvattaa yhä jäsenmääräänsä ja laajentua kaikkien korkeakoulutettujen edunvalvontajärjestöksi.
– Kun työelämä muuttuu, on ay-liikkeenkin ja sen edunvalvonnan muututtava. Olisi vanhanaikaista ajatella, että tietty koulutettu työntekijäryhmä kuuluu hamaan ikuisuuteen saakka tiettyyn järjestöön vain sen vuoksi, että näin on aina ollut. Työelämä vaatii yhä enemmän korkeakoulutusta, erikoisosaamista ja joustamista, on luonnollista, että kaikki korkeakoulutetut verkostoituvat yhden edunvalvontavarjon alle, Fjäder sanoo.Julkaistu 24.5.2016
Takaisin

Hae sivustolta: