SPIRIT OF NATURE –PALKINTO MIKA AIRAKSELALLE PUURAKENTAMISEN EDELLÄKÄVIJYYDESTÄ

Palkinto luovutettiin Lahden Sibeliustalossa kapellimestari Okko Kamun johtaman Sibelius-festivaalin konsertin yhteydessä. Spirit of Nature -palkinto jaettiin nyt jo kahdeksannen kerran.
Mika Airakselan vuodesta 2001 lähtien johtama ja pääosin omistama Rakennusliike Reponen tuli aikoinaan tunnetuksi rakentamastaan puukerrostalosta, joka oli edelläkävijä Suomessa. Silloin oli pitänyt ratkaista esimerkiksi monikerroksisen rakennuksen paloturvallisuuden ja äänieristyksen ongelmia. Kuluvana vuonna on valmistunut Euroopan suurin puurakenteinen asuinkerrostalo. Nyt on panostettu mm. rakennuksen elinkaaren aikaisen energiankulutuksen radikaaliin vähentämiseen ja rakennuselementtien tuotantoprosessin virtaviivaistamiseen.
Vuoden 2015 Spirit of Nature –palkinto annettiin Airakselalle määrätietoisuudesta, jolla hän on keskittynyt oikeisiin kysymyksiin ja jatkanut uusien ratkaisujen etsimistä. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman Airakselan näkemyksellistä johtajuutta ja vahvaa tiimiä.
Puu kulttuurissa ry halusi kiittää ja rohkaista toimijaa, joka on työstänyt pitkäjänteisesti puurakentamisen innovaatioita ratkaistakseen kestävän kehityksen kysymyksiä. Puun ominaisuus uusiutuvana rakennusaineena korostuu, koska rakentaminen ja rakennukset ovat koko elinkaarensa aikana yksi luonnonvaroja eniten kuluttavista tuotannonaloista. Tämä ei yksin riitä. On myös muistettava, että rakennukset kuluttavat noin 40 prosenttia tuotetusta energiasta.
Puu kulttuurissa ry painottaa, että aikamme rakentamista ohjaa globaali vaatimus kestävän kehityksen edistämisestä. On siis minimoitava käytettyjen rakennusmateriaalien haitalliset ympäristövaikutukset, aiheuttivat ne sitten ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuuden katoamista tai myrkyllisten kemikaalien lisääntymistä ihmisten elinympäristössä. Erityisen kiireinen on tarve minimoida energian kulutus niin rakentamisprosessissa kuin erityisesti rakennuksen käyttöiän aikana. Sekä rakentamisen että ennen kaikkea tilojen käyttökustannusten on pysyttävä kohtuullisina. Sosiaalinen kestävyys kattaa näkökohtia työturvallisuudesta, viihtyisyydestä ja riittävästä asuntotarjonnasta kulttuuristen arvojen säilyttämiseen. Tämä edellyttää jatkuvaa tutkimusta, kehittämistä ja innovointia. Nämä ovat juuri sitä, mitä suomalainen yhteiskunta ja kaupungistuva yhdyskuntarakenne nyt eniten tarvitsevat. Oikeissa käsissä suomalainen puurakentamisen perinne voi osoittaa uusiutumiskykynsä. Julkaistu 8.9.2015
Takaisin

Hae sivustolta: