Selvitys suosittaa uuden arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuuden toteuttamista Helsinkiin

Uusi museo tuo arkkitehtuurin ja muotoilun saman katon alle, jolla voimme synnyttää kansainvälisesti hyvin uniikin kokonaisuuden, toteavat Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon johtajat.
Selvityksen mukaan Suomi tarvitsee uuden ja korkeatasoisen arkkitehtuuri- ja designmuseon. Suomen arkkitehtuuri ja design kiinnostavat sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Uuden museokokonaisuuden kehittämiselle on vahva pohja Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon merkittävissä kokoelmissa ja aihepiiriin kohdistuvassa kysynnässä.
Museon tulisi puhutella laajasti erilaisia kävijäryhmiä. Selvityksen mukaan sillä olisi myös merkittävä rooli arkkitehtuurin ja muotoilun tietopankkina, oppimisympäristönä ja vetovoimaisena käyntikohteena sekä yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä.
Selvityksessä museo ehdotetaan sijoitettavaksi Helsinkiin uudisrakennukseen, joka vastaisi nykyaikaisen museotoiminnan vaatimuksia ja olisi arkkitehtuuriltaan ja muotoilultaan kiinnostava.
Selvitysryhmä esittää nykyisten museoiden yhdistämistä yhdeksi organisaatioksi, jossa molemmat toimialat voivat kehittyä.
Arkkitehtuurimuseossa ja Designmuseossa tieto kokonaisuudesta otetaan erittäin innostuneina vastaan. Museoiden johtajat Arkkitehtuurimuseon va. museonjohtaja Reetta Heiskanen ja Designmuseon museonjohtaja Jukka Savolainen pitävät raporttia ja siinä esitettyä konseptia huolellisesti tehtynä. Se maalaa inspiroivan ja realistisen kuvan niin mahdollisuuksista ja tarpeista kuin seuraavista askeleistakin, joilla uutta huipputasoa olevaa museokokonaisuutta päästään toteuttamaan.
– Uusi museo tuo arkkitehtuurin ja muotoilun saman katon alle, jolla voimme synnyttää kansainvälisesti hyvin uniikin kokonaisuuden. Maailmalla taidemuseoiden osalta löytyy useita vertailukohtia onnistuneista museokonsepteista. Nyt meillä olisi aidosti mahdollisuus saavuttaa jotakin uutta ja suurta muotoilun sekä arkkitehtuurin alalla, painottavat johtajat.
Uuden museokonseptin rakentamisesta Heiskanen ja Savolainen toteavat vuorostaan, että sitä tulisi kehittää vahvasti sisältö edellä. Arkkitehtuurikilpailu on molempien mielestä hyvä tapa aloittaa rakennuksen suunnittelu.
– Rakennuksen tulee olla sellainen, että se on jo nähtävyys itsessään ja lisäisi myös Helsingin houkuttelevuutta niin kotimaan kuin ulkomaan matkailijoille.
Hankkeen jatkosta ja toteutumisesta johtajat sanovat seuraavaa:
– Molemmat museot valmistautuvat hankkeen vaatimiin toimenpiteisiin ja toivovat hankkeen kirjaamista ensi keväänä osaksi uutta hallitusohjelmaa.
On upea asia, että suomalaisille merkittävistä aloista arkkitehtuurista ja muotoilusta pääsisimme vihdoin kertomaan niiden ansaitsemalla tavalla ja siinä mittakaavassa kuin meiltä kansainvälisestikin odotetaan. Nyt esitetyssä Arkkitehtuuri- ja muotoilukokonaisuudessa historiallista on se, että valtio ja kaupunki ovat yhdessä vahvasti sen takana. Arkkitehtuuri ja design ovat entistä kirkkaammin Suomen maabrändissä ja luonnosteltu museokonsepti istuu täydellisesti Helsingin kaupunkistrategiaan.
Selvitystyön käynnistivät keväällä 2018 opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki yhteistyössä Designmuseon säätiön ja Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiön kanssa. Selvityksen laativat toimitusjohtaja Tuomas Auvinen, strategia- ja luova johtaja Mirkku Kullberg ja kehittäjä Ulla Teräs. Selvitystyön tukena oli valtion, kaupungin ja museoiden edustajista koostunut tukiryhmä.
Kansainvälistä huipputasoa edustava Arkkitehtuuri- ja designmuseo Helsinkiin – Selvitys toteuttamisen edellytyksistä ja tarvittavista toimenpiteistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:29 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-580-8Julkaistu 21.8.2018
Takaisin

Hae sivustolta: