SAFAn Kestävän kehityksen TunnustusPAANU Kalevan Navetan pelastushankkeelle

Kalevan Navetta. Kuva: Hirvilammi Arkkitehdit.

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myöntää vuotuisen kestävän kehityksen TunnustusPAANUn 2021 Kalevan Navetan korjaushankkeelle Arkkitehtipäivillä 6.5. Tunnustus myönnetään tilaajan ja arkkitehdin välisestä poikkeuksellisen hienovaraisesta työstä Seinäjoen kaupunkikuvan kannalta tärkeän rakennuksen säilyttämiseksi.

Seinäjoen keskustan tuntumassa sijaitseva Kalevan Navetta valmistui 1890 koenavetaksi, mutta päätyi rakennuttajan konkurssin takia muuhun käyttöön, palvellen muun muassa verkatehtaana ja puolustusvoimien varastona. Ennen nykyisen rahoittajan, Petri Pihlajaniemen, käynnistämää korjaushanketta se oli tyhjillään yli 20 vuotta.

“Petri Pihlajaniemi hankkeen rakennuttajana sekä Arkkitehtitoimisto Hirvilammin Teemu Hirvilammi ja Anne Kaivo-oja eivät ainoastaan pelastaneet Kalevan navettaa rakennuksena, vaan antoivat sille uuden elämän kulttuurikeskuksena, jonka elinvoiman jokainen rakennuksessa vieraileva voi aistia” Eko-SAFAn puheenjohtaja Juha Päätalo perustelee valintaa.

Kalevan Navetta -hanke voi toimia esimerkkinä myös muiden vastaavanlaisten rakennusten pelastamiselle

“Rakennuksen tulevaisuuden kannalta oli tärkeintä, että Pihlajaniemi loi sille konseptin, miten se kulttuuritoiminnan avulla rahoittaa itse itsensä. Kalevan Navetta -hanke voi toimia esimerkkinä myös muiden vastaavanlaisten rakennusten pelastamiselle – etenkin kunnissa, joilla ei ole varaa korjata vanhoja arvokkaita rakennuksiaan itse”, Päätalo toteaa.

Kalevan Navetta avasi ovensa yleisölle kaksi vuotta sitten. Jyhkeä 5000 m2:n rakennus kokoaa nyt kattonsa alle muun muassa taidenäyttelyitä, kerho- ja kurssitoimintaa, lastenkulttuuria, konsertteja ja ravintolan.

Läsnä olevaa suunnittelua

“Arkkitehtuurin herkkään toteutukseen vaikutti olennaisesti se, että arkkitehdit Teemu Hirvilammi ja Anne Kaivo-oja asuvat Seinäjoella ja katselivat, kokivat ja hengittivät Kalevan Navettaa vähintään viikoittain”, Päätalo sanoo. “He säilyttivät rakennuksen ulkomuodon ja vintille vievän sillan, vaikka kaava olisi sallinut ulkopuoliset portaat ja hissin.”

“Arvioimme rakennuksen mahdollisuuksia, sen tulevaan toimintaan peilaten, tiiviissä vuorovaikutuksessa Pihlajaniemen kanssa, ja uskaltauduimme ehdottamaan korjaamiseen valtavirrasta poikkeavia ratkaisuja. Pyrimme suunnittelutyössä hyödyntämään rakennuksen omia vahvuuksia ja korjaamaan sitä restauroiden ja hienovaraisesti”, Teemu Hirvilammi kertoo.

Välipohjien kaksoislaattapalkisto oli kuitenkin purettava sieltä löytyneen homeen vuoksi.

“Kun rujot betonipalkit jäivät jäljelle, näimme niissä juuri sen estetiikan, joka hienosti edustaa Kalevan navetan olemusta. Nyt ne ovat talon tavaramerkki”, Hirvilammi kertoo.

Hae sivustolta: