SAFAn apurahat ja avustukset 2021 haettavina

SAFAn rahastoista on tänä vuonna haettavana liiton jäsenille ja opiskelijajäsenille yhteensä 12 000 euroa. Apurahojen, kannustuspalkintojen ja avustusten saajista päättää SAFAn hallitus.

Salomon Wuorion rahasto

Vuosittain vaihtuvista nimikkorahastoista on vuorossa vuonna 1944 perustettu Salomon Wuorion rahasto, jonka tarkoituksena on jakaa apurahoja liiton jäsenille virkistysmatkoja varten ilman velvoitetta määrättyyn opinto- tai tutkimustyöhön.

Avustus- ja kannustusrahasto

Rahaston tarkoituksena on edistää liiton tarkoituksen mukaisesti ihmisen ympäristösuhteita eheyttävää ja yhdyskuntarakenteita parantavaa rakennustaidetta jakamalla kannustuspalkintoja.

Rahasto tukee myös terveydellisistä syistä tai työttömyyden tai muiden vastaavien seikkojen vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita arkkitehteja ja heidän perheitään.

Apurahojen hakemiseen ei ole määrämuotoista lomaketta, mutta hakemuksen tulee sisältää

  • selvitys haettavan apurahan käyttötarkoituksesta ja perustelut
  • haettavan apurahan summa ja mahdollisesti mistä rahastosta apurahaa haetaan
  • mahdolliset muut samaan tarkoitukseen saadut apurahat
  • listaus mahdollisista muista viimeisen 5 vuoden aikana myönnetyistä apurahoista
  • lyhyt cv-/ referenssilista (portfolio tarvittaessa)

Hakemukset perusteluineen ja liitteineen tulee toimittaa ma 16.8.2021 klo 16 mennessä SAFAn koulutus- ja tutkimustoimikunnalle osoitettuna SAFAn toimisto, Malminkatu 30, 00100 Helsinki tai sähköpostitse koulutus@safa.fi. SAFAn hallitus päättää apurahojen jakamisesta syyskuun kokouksessaan.

Lisätietoja antaa SAFAn koulutus- ja tutkimustoimikunnan sihteeri, erityisasiantuntija Pia Selroos, pia.selroos@safa.fi.

Hae sivustolta: