SAFAn apurahat ja avustukset 2020 haettavina

SAFAn rahastoista on tänä vuonna haettavana liiton jäsenille ja opiskelijajäsenille yhteensä 12 000 euroa. Apurahojen, kannustuspalkintojen ja avustusten saajista päättää SAFAn hallitus.

Victor Hovingin rahasto

Vuosittain vaihtuvista nimikkorahastoista on vuorossa vuonna 1943 perustettu Victor Hovingin rahasto, jonka tarkoituksena on jakaa apurahoja ammattiopintojen harjoittamiseksi ulkomailla.

Avustus- ja kannustusrahasto

Rahaston tarkoituksena on edistää liiton tarkoituksen mukaisesti ihmisen ympäristösuhteita eheyttävää ja yhdyskuntarakenteita parantavaa rakennustaidetta jakamalla kannustuspalkintoja.

Rahasto tukee myös terveydellisistä syistä tai työttömyyden tai muiden vastaavien seikkojen vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita arkkitehteja ja heidän perheitään.

Apurahojen hakemiseen ei ole määrämuotoista lomaketta, mutta hakemuksen tulee sisältää:

  • selvitys haettavan apurahan käyttötarkoituksesta ja perustelut
  • haettavan apurahan summa ja mahdollisesti mistä rahastosta apurahaa haetaan
  • mahdolliset muut samaan tarkoitukseen saadut apurahat
  • listaus mahdollisista muista viimeisen 5 vuoden aikana myönnetyistä apurahoista
  • lyhyt cv-/ referenssilista (portfolio tarvittaessa)

Hakemukset perusteluineen ja liitteineen tulee toimittaa ma 10.8.2020 klo 16 mennessä SAFAn koulutus- ja tutkimustoimikunnalle osoitettuna SAFAn toimisto, Malminkatu 30, 00100 Helsinki tai sähköpostitse koulutus@safa.fi.SAFAn hallitus päättää apurahojen jakamisesta syyskuun kokouksessaan.

Lisätietoja antaa SAFAn koulutus- ja tutkimustoimikunnan sihteeri, erityisasiantuntija Pia Selroos, pia.selroos@safa.fi.

Hae sivustolta: