Safa selvitti pandemian vaikutusta arkkitehtiopiskelijoihin

Vastauksissa nousi esiin erityisesti yksinäisyys ja poikkeustilanteen epätasaarvoistava vaikutus. Kaikilla ei ole mahdollisuutta hankkia kotiin etäopiskelun vaatimia laitteita ja ohjelmistoja.

Safan koulutus- ja tutkimustoimikunta selvitti kyselyllä arkkitehtiopiskelijoiden hyvinvointia, sopeutumista pandemia-aikaan ja pandemian vaikutuksia opintoihin. Kysely lähetettiin Safan opiskelijajäsenille sekä arkkitehtikilloille. Vastauksia saatiin yhteensä 126 kaikista kolmesta arkkitehtuurikoulusta.

Pandemian alettua opiskelijat siirtyivät koteihinsa opiskelemaan. Kyselyssä selvisi, että ennen pandemian alkua jopa 75 prosenttia opiskelijoista suoritti opintojaan pääasiallisesti yliopistojen tiloissa ja vain 17 prosenttia kotona. Maaliskuussa 2021 koulun tiloja käytti enää viisi prosenttia opiskelijoista.

Etäopiskelu edellyttää hankintoja

Kyselyn vastauksissa korostui, että etäopiskeluun siirtyminen koettiin ongelmallisena. Avovastauksissa moni kuvailee etäopiskelua pienessä opiskelija-asunnossa haastavaksi. Yhteisessä taloudessa elävät puolestaan kohtaavat vaikeuksia työtilan jakamisessa. Kärjistettynä: toisilla on rauhaa, mutta ei tilaa, toisilla tilaa, mutta ei rauhaa.

Vastausten perusteella voi todeta, että pandemia-aika on jakanut opiskelijoita myös taloudellisen tilanteen mukaan. Suomalainen lupaus ilmaisista opinnoista ei toteudu, kun opintoja varten on hankittava tuhansien eurojen tietokone ohjelmistolisensseineen. Moni kertoikin joutuneensa valitsemaan, mihin rahansa käyttää: 63 % ilmoitti investoineensa rahaa lisensseihin, 50% teknisiin laitteisiin ja 32% työpisteen kalusteisiin.

Suomalainen lupaus ilmaisista opinnoista ei toteudu.

Monella ei ole ollut mahdollisuutta hankkia vanhan koneen tilalle uudempaa ja tehokkaampaa, tai hankkia kalliita ohjelmistoja, vaikka kurssivaatimukset ovat pysyneet samoina.

Etäopiskelun toimivuutta selvitettiin asteikolla 1–5. Parhaiten etäopetukseen taipuivat luentotilaisuudet arvosanalla 3,8. Ohjaus arvioitiin myös vielä jokseenkin onnistuneeksi arvosanalla 3,3. Ryhmätyöskentely sai arvosanakseen 2,85 ja mallityöskentely 2,3.

Useat kertoivat pienoismallityöskentelyn jääneen kokonaan pois pandemian myötä. Mallityöskentely on tärkeä osa suunnitteluprosessia, vaikka toisaalta sen pois jääminen vähentää kurssien työtaakkaa.

 

 

Vertaistuelle tarvetta

Kyselyssä nousi esiin myös opiskelijoiden tarve vertaistuelle. Vain murto-osa kertoi työskentelevänsä ystävien kanssa ryhmätöiden ulkopuolella. Valtaosa koki olevansa opintojen kanssa yksin. Mahdollisuutta nähdä muiden töitä ja pallotella ideoita opiskelutovereiden kanssa kaivattiin. Tällä on ollut vaikutuksensa opiskelumotivaatioon: ”Etäopiskelu on tuntunut paljon kuormittavammalta kuin lähiopetus. Yksin puurtaminen sopii huonosti opinnoillemme ja vie motivaatiota ja iloa opiskelusta”, eräs vastaaja kiteytti tuntojaan.

Jotain hyvääkin nähtiin korona-ajassa: lisääntynyttä joustavuutta ja matkoihin kuluvan ajan säästymistä kiiteltiin. Eräs vastaaja kommentoi myös kritiikkitilaisuuksien toimivan paremmin etänä: “Kaikki näkevät ja kuulevat esitykset hyvin ja itse jaksan paremmin keskittyä pitkän tilaisuuden aikana, kun voin ilman omantunnontuskia tehdä muuta, esimerkiksi neuloa samalla.”

Vaikka pandemia on tuonut mukanaan haasteita, noin 78 % vastaajista toivoi, että etäopiskelu olisi tulevaisuudessa mahdollista, yhtenä vaihtoehtona. On kuitenkin selvää, että opiskelijoilla on ikävä yliopistolle kavereiden, tietokoneiden ja pajatilojen luo. Eräs vastaaja kiteytti asian: “Tää on vaan yksinkertaisesti tosi raskasta.”

Aino Hautala, SAFAn opiskelijavastaava

Tutustu opiskelijakyselyn 2021 vastauksiin tästä linkistä

(Tiedostosta on jätetty pois avoimet vastaukset)

Erityisesti fukseille vaikeaa aikaa

Keskusteluryhmät verkossa pyrkivät paikkaamaan vuorovaikutuksen puutetta.

Kaisla Soljanto. Kuva: Toni Vuohelainen

Aalto-yliopiston Arkkitehtikillan puheenjohtaja Kaisla Soljanto ei ole yllättynyt opiskelijakyselyn tuloksista. Arkkitehtiopintoihin sopii interaktiivisuus ja ideoiden pallottelu yhdessä, mikä on nyt vaikeampaa toteuttaa.

”Fukseille tämä on ollut todella vaikeaa aikaa, vaikka etäopiskeluun suhtautuminen on tietysti valtavan yksilöllistä. Opintomme ovat tähän asti nojanneet vahvasti läsnäolopakkoon. Etäaika on mahdollistanut jouston”, Soljanto sanoo.

Kotona opiskelu on tehnyt omakustanteisista hankinnoista välttämättömiä. Monilla on ollut kotona vain läppäri esseiden kirjoittamista varten, ja isompaa näyttöä tai tehokkaampaa konetta vaativat työt on tehty yliopistolla.

”Omat hankinnat tekevät tosi ison loven opiskelijabudjettiin, eikä kaikilla ole niihin varaa.”

Luentojen tavoin opiskelijayhteisön toiminta on nyt verkossa.

”Meillä on useita keskusteluryhmiä, missä jaetaan kokemuksia ja kysytään neuvoa”, Soljanto kertoo. ”Ryhmät ovat avoimia kaikille opiskelijoille ja liittymislinkit lähetään fukseille. Tavoitteena on, että kaikki halukkaat löytäisivät mukaan.”

Soljannon mukaan Arkkitehtikilta on toiminut etäopintojen aikaan monelle tärkeänä turvaverkkona. ”Yhteisönä pärjäämme paremmin. On tärkeää muistaa, että tilanne on väliaikainen.

”Haasteita kuitenkin riittää. Esimerkiksi ryhmätöissä opiskelutovereiden jaksamisen arviointi on hankalaa, kun ei nähdä koulun käytävillä.

”Eniten kaipaamme matalan kynnyksen hengailua.”

Anni Varis

Artikkeli on julkaistu Arkkitehtiuutisten numerossa 4/2021.
Lue juttu Arkkitehtiuutisten näköislehdestä.

Hae sivustolta: