SAFA pureutuu vuonna 2023 luonnon monimuotoisuuteen arkkitehtuurissa

Suomen Arkkitehtiliiton hallitus on päättänyt vuoden 2023 teemasta: ”Käännämme SAFAssa katseen arkkitehtuurin ja luonnon monimuotoisuuden suhteeseen”, SAFAn hallituksen puheenjohtaja Henna Helander sanoo.

Ilmastokriisi pakottaa meidät tarkastelemaan rakennettua ympäristöä ja luontoa kokonaisuutena, ei toisistaan irrallisina osina. Nyt on aika pohtia, mitä kaikkea luonnon monimuotoisuus tarkoittaa arkkitehtuurissa ja kaupunkisuunnittelussa laajasti ajateltuna. Miten voimme suunnitella ja toteuttaa vaikkapa tiivistä kaupunkiympäristöä vastaamaan ihmiskunnan tarpeisiin, tuhoamatta kuitenkaan luonnon prosesseja?

Miten luonnon monimuotoisuuden vaaliminen vaikuttaa rakennussuunnitteluun, kaupunkisuunnitteluun, rakennuttamiseen, lainsäädäntöön, korjaamiseen, asumiseen, tutkimukseen? Mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa rakentamisen käytännöissä?

”Kutsumme SAFAn jäsenet, yhteistyökumppanit ja kaikki elinympäristön käyttäjät mukaan pohtimaan näitä asioita yhdessä”, Helander sanoo.

Hae sivustolta: