SAFA-palkinto kestävän ympäristön edistämisestä Lahden kaupungille ja Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tutkimukselle

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myöntää tämän vuoden SAFA-palkinnon Lahden kaupungille ja Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tutkimukselle. Molemmat ovat kunnianhimoisesti edistäneet kestävää rakennettua ympäristöä strategian ja tutkimuksen välinein.

– SAFAn tämän vuoden teemana on luonnon monimuotoisuus, ja halusimme antaa tunnustusta kestävää kehitystä laajasti edistäneille hankkeille, palkintolautakunnan puheenjohtaja Raine Vihelmaa sanoo.

– Lahden kaupunki on linjakkaasti edistänyt hyvää elinympäristöä ja hiilineutraalisuustavoitteita. Strategisia linjauksia on systemaattisesti viety käytäntöön: Lahti muun muassa nimettiin ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina Euroopan ympäristöpääkaupungiksi vuonna 2021. Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tutkimusohjelmissa tehdään vaikuttavaa, kansainvälistä tutkimusta kestävien rakentamisen, korjaamisen ja yhdyskuntasuunnittelun ratkaisujen parissa. Tutkimustuloksia on myös ansiokkaasti nostettu julkiseen keskusteluun, Vihelmaa perustelee.

 


Lahden tavoitteena on olla hiilineutraali jo vuonna 2025. Kuvassa Lahden Kirkkopuisto. Kuva: Juha-Pekka Huotari/Lahden kaupunki

Lahti haluaa olla edelläkävijä

Lahden viime vuonna julkaisemassa arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa linjataan, että Lahden kaupunki haluaa olla vetovoimainen kestävän kehityksen edelläkävijä. Linjaus näkyy esimerkiksi rakennusten resurssiviisaana korjaamisena purkamisen sijaan ja arkkitehtuurikilpailujen hyödyntämisenä julkisissa hankkeissa.

– Ympäristöasiat ovat olleet Lahdelle strateginen valinta jo pitkään, se leikkaa läpi kaiken kaupungin toiminnan, myös rakentamisessa. Haluamme toimia esimerkkinä muille kaupungeille. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali jo vuonna 2025, mikä on lisännyt Lahden vetovoimaa myös yritysten näkökulmasta, kaupunginjohtaja Pekka Timonen sanoo.

Esimerkiksi Eliel Saarisen suunnitteleman yli satavuotiaan Lahden kaupungintalon mittavan peruskorjauksen yhteydessä purkujätteestä saatiin 99 prosenttia hyötykäyttöön.

 


Tampereen yliopiston tutkijoiden Purettavaksi suunnittelu -konseptissa betonitalojen runkoelementeistä suunnitellaan jo lähtökohtaisesti uudelleenkäytettäviä. Kuvassa pilottikohteen purettavaksi suunniteltu runko asennettuna. Kuva: Aki Loponen / Pictuner Oy

Kestäviä ratkaisuja käytännön rakentamisen tarpeisiin

Tampereen yliopiston rakennustekniikan ja arkkitehtuurin tutkimusyksiköissä on käynnissä useita käytäntöön sovellettavia kestäviä ratkaisuja edistäviä tutkimushankkeita, joissa yksiköt työskentelevät sekä erikseen että yhteistyössä.

– Rakennustekniikan puolella tutkimusta tehdään tällä hetkellä muun muassa vähähiilisten ja luonnonmukaisten rakenneratkaisujen parissa sekä rakennuselementtien uudelleenkäytön edistämiseksi, yksikön päällikkö Kalle Kähkönen sanoo.

– Arkkitehtuurin tutkimusyksikön hankkeet kattavat kestävyyden kenttää laajasti: arkkitehtikoulutuksen kehittämisestä ja biodiversiteetin edistämisestä rakennetussa ympäristössä liimattomien puurakenteiden kehittelyyn, arkkitehtuurin yksikköä vetävä Olli-Paavo Koponen sanoo.

Palkinto jaettiin Vantaalla järjestettävillä Arkkitehtipäivillä 5.5.2023.

 

SAFA-palkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena kunnalle tai muulle julkiselle tai yksityiselle yhteisölle tai yritykselle, joka on toiminut esimerkillisellä tavalla hyvän suunnittelun edellytysten ja tulosten aikaansaamiseksi. Palkinnon saajan valitsee Suomen Arkkitehtiliiton, Suomen Kuntaliiton ja ympäristöministeriön edustajista koostuva lautakunta. 

Hae sivustolta: