SAFA-palkinto 2022 Museovirastolle korjaustiedon välittämisestä

Suomen Arkkitehtiliiton SAFA-palkinto 2022 myönnetään Museovirastolle esimerkillisestä korjaustiedon saavutettavuuden edistämisestä. Rakennusalan ammattilaisia ja suurta yleisöä palveleva korjaustaito.fi on Museoviraston ylläpitämä rakennusperinnön, säilyttävän korjaamisen ja restauroinnin sivusto. Palkinto myönnetään Arkkitehtipäivillä 6.5.

SAFA haluaa korjaamisen teemavuonnaan antaa tunnustusta pitkäjänteisestä korjaamisen tietotaidon välittämisestä.

”Nykyisessä ilmasto- ja luontokriisissä meidän on opittava korjaamaan ja säilyttämään olemassa olevaa rakennuskantaa ja suojelemaan rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita entistä paremmin”, palkintolautakunnan puheenjohtaja Inari Virkkala korostaa.

Korjauskortit ovat opastaneet korjaamisessa jo aiemmin, mutta korjaustaito-sivusto on avoin, saavutettava ja moderni tapa tuoda korjaamisen ja restauroinnin parhaita käytäntöjä kaikkien ulottuville. Arvokasta rakennusperintöä on yhä enemmän yksityisessä omistuksessa, joten on tärkeää, että sen korjaamiseen ja hoitamiseen liittyvä tietous on helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä”, Virkkala sanoo.

Korjaustaito palvelee kestävää kehitystä rakennetussa ympäristössä

Korjaustaito.fi avattiin helmikuussa 2022. Se sisältää suosituksia säilyttävän korjaamisen hankkeen päätöksentekoon, suunnitteluun ja rakennuttamiseen, korjaustaidon käsitteistöä sekä käytännön esimerkkejä säilyttävän korjaamisen työstä. Korjauskortit opastavat korjaamaan oikein, taloudellisesti ja alkuperäisiä arvoja kunnioittaen.

Museovirastosta yliarkkitehti Pekka Lehtinen kertoo, että vastikään avatusta sivustosta on saatu jo paljon positiivista palautetta ja kiitosta.

”Merkittävä tietoaineisto on nyt saatu kaikkien saataville verkkoon, mutta työ on jatkuvaa. Jatkamme aiempien ohjekokonaisuuksien täydentämistä, ja suuntaamme aktiivisesti myös uudempaan rakennusperintöön soveltuviin ohjeisiin. Tiedolle ja ohjeille on runsaasti tarvetta ja kiinnostusta, sillä kestävyyden ja arvoihin perustuvien valintojen kysyntä kasvaa jatkuvasti.”

”Museovirastossa näemme tämän alustan hedelmällisenä mahdollisuutena lisätä yhteistyötä korjausrakentamisen ja korjaavan rakennussuojelun alan kesken. Korjaustaito-sivuston sisältö karttuu niiden parhaiden käytäntöjen pohjalle, joka löytyvät yhdessä tekemällä ja kokemuksia jakamalla”, Lehtinen sanoo.

Hae sivustolta: