Ruut Ronni Tampereen alueen arkkitehtien paikallisasiamieheksi

– Ruutilla on todella hyvät verkostot niin arkkitehtien kuin paikallisesti tärkeiden yhteistyötahojen keskuudessa ja paljon ideoita paikallistason toimintaan, TAMSAFAn puheenjohtaja Eeva Korhonen sanoo.
Ruut Ronni on vuonna 2006 TTY:ltä valmistunut arkkitehti ja työskennellyt arkkitehtitoimistojen lisäksi TTY:llä sekä yrittäjänä omassa yrityksessään (Arkkitehtistudio Pinta) mm. pientalojen ja korjausrakentamisen suunnittelun aloilla. Tällä hetkellä hän työskentelee arkkitehtitoimisto Neva Oy:ssä ja opiskelee lisäksi ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Ruut Ronni on toiminut luottamustehtävissä mm. Pirkanmaan Rakentajat ry:ssä ja TAMSAFAn hallituksessa.
– Otan paikallisasiamiehen tehtävän innolla vastaan. Tavoitteenani on jatkaa hyväksi havaittua linjaa paikallisten täydennyskoulutusten järjestämisessä jäsenistölle. Pyrin myös vahvistamaan ammattikunnan suhdetta alan opiskelijoihin ja innostamaan opiskelijoita mukaan SAFAn toimintaan. Itselleni läheinen kiinnostuksen kohde, arkkitehtuurikasvatus, on Tampereella nyt hyvässä nousussa ja toivon voivani paikallisasiamiehenä vaikuttaa positiivisesti myös sen kehitykseen, Ronni sanoo.
– Ensi kevään aikana on tarkoitus kartoittaa jäsenistön toiveita koulutusten ja muun paikallistoiminnan suhteen. Toiveiden pohjalta päästään rakentamaan paikallistoimintaa, joka palvelee meitä arkkitehteja parhaalla mahdollisella tavalla.
SAFAlla on kolme paikallisasiamiestä Oulussa, Turussa ja Tampereella. Paikallisasiamiesten tehtävinä ovat toimiminen SAFAn
yhdyshenkilönä, yhteydenpito paikallisiin arkkitehtiopiskelijoihin,
huolehtiminen alueen yhteiskunta- ja mediasuhteista yhteistyössä
paikallisosaston kanssa sekä yhteistyön kehittäminen alueen muiden
järjestöjen kanssa.Julkaistu 21.11.2016
Takaisin

Hae sivustolta: