RIL-palkinto Kastellin monitoimitalolle

Kastellin monitoimitalo heräsi eloon elokuussa, kun noin 1 500 lasta ja nuorta aloitti uudessa opinahjossaan. Oulun ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettu tilahanke on monipuolinen oppimis-, harrastus-, ja kulttuurikeskus, joka palvelee koko kaupungin asukkaita taaperosta täysi-ikäiseksi. (Kuva: Kuvatoimisto Kuvio)
Neljästä lohkosta koostuvassa rakennuksessa toimivat päiväkoti, peruskoulu, lukio, aikuislukio ja kirjasto. Lisäksi siinä sijaitsevat auditorio, neljä liikuntasalia ja tilat nuorisotoiminnalle. Tilojen yhteenlaskettu bruttoala on noin 24 000 neliömetriä ja huoneistoala vajaat 16 000 neliömetriä.
Monitoimitalo on Oulun kaupungin ensimmäinen tilahanke, joka on toteutettu elinkaarimallilla. Hankkeeseen sisältyivät monitoimitalon suunnittelu, paikalla olleiden vanhojen rakennusten purkaminen sekä monitoimitalon rakentaminen. Tämän lisäksi Lemminkäisen elinkaarihankkeita varten perustama projektiyhtiö Lemminkäinen PPP Oy vastaa monitoimitalon hoidosta, ylläpidosta, käyttäjäpalveluista ja sopimuksen aikaisista perusparannuksista seuraavat 25 vuotta aina vuoteen 2039 asti.
Hankkeen kokonaisarvo on noin 86 miljoonaa euroa, josta rakennuskustannusten osuus oli noin 46 miljoonaa euroa.
Rakennus on jaettu käyttötarkoituksen mukaan neljään lohkoon, joista kullakin on oma pastellinsävyinen teemavärinsä. Yhteistä tilaa on aula, jonka sisäarkkitehtuuria hallitsevat 22 paikalla valettua sienen muotoista betonipilaria.
Kastellissa energia- ja ympäristötehokkuuden varmistaminen integroitiin tiiviisti hankeen suunnitteluun ja toteutukseen luonnosvaiheesta lähtien. Hankeohjaus perustui tavoiteltujen elinkaarikustannusten saavuttamiseen. Koska pääosa teknisistä ratkaisuista on muodostettu jo hankkeen kilpailuvaiheessa, tuli suunnittelun ohjauksen tärkeimmäksi tehtäväksi tavoiteltujen käyttökustannusten saavuttaminen. Kohteessa onkin suosittu energiatehokkaita, helposti ylläpidettäviä ja riskittömiä ratkaisuja, joiden avulla on pyritty varmistamaan elinkaarikustannusten pysyminen edullisina.
Soini kiitteleekin kokonaisuuden hyvää hallintaa, mikä heijastuu myös kohteen ympäristöluokitukseen: ”Tilaajan vaatimuksena oli LEED SILVER -taso. Kohteen suunnitelmien kehityksessä todettiin kuitenkin potentiaali saavuttaa parempi LEED GOLD luokitustaso. Kastelli saikin Gold-tason LEED for Schools –sertifikaatin ensimmäisenä kouluna Pohjoismaissa.”Toteutus:
Tilaaja: Oulun kaupunki / Liikelaitos Oulun Tilakeskus
Rakennuttaja: Lemminkäinen Talo Oy
Pääurakoitsijat: Lemminkäinen Talo Oy ja Lemminkäinen Talotekniikka Oy (LVIS)
Palvelutuottaja: Lemminkäinen PPP Oy
Pääsuunnittelija: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki
Rakennesuunnittelu: WSP Finland Oy
Elementtisuunnittelu ja –toimitukset: Suomen Rakennustuote Oy
LEED-luokitus ja energiatehokkuuden ohjaus: Green Building Partners Oy.Julkaistu 14.11.2014
Takaisin

Hae sivustolta: