Rakentamisen Ruusu Viikinmäen Harjannetie 44:lle

Lisäksi jaettiin kolme Rakentamisen Ruusun kunniamainintaa. Palkinnon ja kunnia
maininnat jakoi Helsingin rakennuslautakunnan puheenjohtaja Kauko Koskinen yhdessä apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän ja rakennusvalvontaviraston virastopäällikkö Lauri Jääskeläisen kanssa.
Harjannetie 44 osoittaa, että kunnianhimoisilla tavoitteilla, realistisella aikataululla tehdyllä hyvällä suunnittelulla sekä sujuvalla yhteistyöllä voidaan luoda korkealaatuinen, viihtyisä ja mielenkiintoinen vuokra-asuntokohde kohtuulliseen hintaan. Hankkeen lähtökohta ei ollut helppo. Maaperältään vaativalle tontille moottoritien lähelle tuli rakentaa sata vuotta kestävä vuokrakohde. Kaavoittaja oli lisäksi linjannut, että alun perin toimitilalle varatulle tontille rakennetaan maamerkkimäinen rakennus.
Projektipäällikkö Hamström (Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT) varasi riittävästi aikaa vuokrakohteen suunnitteluvaiheelle. Pääsuunnittelija Hannunkari tiimeineen (Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy) hioi syvärunkoista rakennusta viihtyisäksi ja tehokkaaksi. Muun muassa katolla törröttäviltä konehuoneilta säästyttiin, kun tekniset tilat sovitettiin kekseliäin ratkaisuin katon alle. Lisätöiden kustannukset jäivät alle yhden prosentin, mikä osoittaa erityisen taitavaa ja ristiriidatonta suunnittelua sekä kustannusten hallintaa.
Taivasta kohti viistoon kohoava, polveileva kattopinta, vaihtelevan kokoisten asuntojen valoisuus, asunnoista avautuvat viihtyisät näkymät sekä hyvät materiaalit luonnehtivat Harjannetie 44:n asuinrakennusta, joka toimii Viikinmäen kukkulakaupunginosan hienona maamerkkinä.
Rakentamisen ruusun kunniamaininnat myönnettiin Stora Enso Oyj:n Katajanokan pääkonttorin sisätilojen peruskorjauksesta pääsuunnittelija, arkkitehti Jyrki Iso-Aholle, Helsingin metodistikirkon spiiran suunnittelusta ja palauttamisesta pääsuunnittelija, arkkitehti Ilkka Salmiselle ja Suomen Metodistikirkolle sekä Hämeentie 13b:n ravintoloiden toteuttamisesta yrittäjille Tim Uskali, Toni Rantanen ja Matti Heekki. Kaikki kunniamaininnan saaneet ovat muovanneet Helsinkiä sitä rikastuttavalla tavalla.
Iso-Ahon (Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy) hienosti suunnittelema Stora Enson sisätilojen peruskorjaus osoittaa, että suojeltua rakennusta voidaan harkituilla toimilla sen suojeluarvoja kunnioittaen melko paljon muuttaa. Arvokkaimmat osat Alvar Aallon suunnittelemista, osittain suojelluista sisätiloista säilytettiin tai ennallistettiin hienovaraisesti. Rakennus saatiin arvoiseensa ja kestävään, mutta samalla nykyajan liiketoiminnan vaatimukset täyttävään käyttöön.
Lars Sonckin suunnitteleman, vuonna 1929 Fredrikintorille valmistuneen, metodistikirkon spiira (”piikki”) poistettiin sen vaarallisen huonon kunnon vuoksi kevättalvella 2011. Kirkon spiira oli ollut huomattava kaupunkikuvallinen tekijä Etelä-Helsingin siluetissa. Rakennusvalvontavirasto esittikin kirkolle, että spiira tulisi palauttaa katolle. Tarkat suunnitelmat olivat kadonneet. Arkkitehti Ilkka Salminen (Studio Ilkka Salminen) paneutui spiiraa suunnitellessaan huolellisesti kohteen historiaan ja Sonckin suunnitteluprosesseihin. Uudistettu spiira onkin enemmän kuin monissa korjauksissa köyhtyneen vanhan spiiran kopio.
Yrittäjät Uskali, Rantanen ja Heekki saavat Rakentamisen Ruusun 2013 kunniamaininnan vuosiksi katveeseen jääneen tilan onnistuneesta elävöittämisestä. Hämeentie 13b:n ravintolat Siltanen, Kuudes Linja ja Kaiku ovat avanneet unohdetut ja käytöstä poistuneet tulitikkutehtaan ja rautasänkytehtaan osaksi tämän päivän Helsinkiä. Yrittäjäkolmikon ravintolakokonaisuus musiikkitapahtumineen osoittaa, että elävää kaupunkia syntyy myös pienimuotoisista teoista ilman näyttäviä rakennushankkeita.
Rakentamisen Ruusulla palkitaan sellaista rakennettua ympäristöä toteuttavaa tai kuvaavaa työtä, joka jää historiaan, sekä kohteita, henkilöitä ja työn tuloksia, joista muistetaan lämmöllä tai kiittäen. Tunnustusta jaetaan rakennuksille, korjauksille, selvityksille ja suunnitelmille. Myös ura, elämäntyö tai hedelmällinen yhteistyö voidaan palkita. Ruusuja on jaettu vuodesta 1995 alkaen.Kuvat:
Palkittujen kohteiden ja palkinnon saaneiden valokuvia saa Helsingin mediapankista osoitteesta http://aineistopankki.hel.fi/?cart=3941-ccmgffchhd&l=FI.Lisätietoja: http://www.hekaoy.fi/ajankohtaista/heka-harjannetie-44n-tekijoille-rakentamisen-ruusuhttp://www.skanska.fi/fi/Media/Uutinen/?nid=kW5edBMoJulkaistu 22.1.2014
Takaisin

Hae sivustolta: