Rakentamisen Ruusu 2017 innovatiiviselle Vihreistä vihrein -asuinkerrostalolle

Rakentamisen Ruusu jaettiin tänään 23. kerran ‎laadukkaasta rakennettuun ympäristöön liittyvästä työstä. Se ojennettiin Vihreistä Vihrein -kerrostalon hankkeessa mukana olleille viidelle asiantuntijalle. Helsingin kaupunginteatterin peruskorjaus sai Rakentamisen Ruusu 2017 -kunniamaininnan.
Palkittavat valitsi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto, jonka puheenjohtaja Silvia Modig luonnehti palkitsemistilaisuudessa Vihreistä vihrein- kerrostaloa innovatiiviseksi ja rohkeaksi hankkeeksi, jossa on onnistuttu yhdistämään ekologiset tavoitteet viihtyisään ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
Modig kuvaili kunniamaininnan saanutta Helsingin kaupunginteatterin vaativaa peruskorjausta erittäin onnistuneeksi hankkeeksi, jonka tuloksista kaikki helsinkiläiset voivat nauttia.
Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa mukana olevan Vihreistä vihrein -kerrostalohankkeen tavoitteena on selvittää viherkattojen toimivuutta asuinkerrostalossa ja etsiä julkisivujen vihreyttämisen ratkaisuja. Hankkeessa haetaan myös tietoa viherrakentamisen vaikutuksesta hulevesiin, energiatehokkuuteen ja asukkaiden yhteisöllisyyteen. Viherrakentamiseen liittyy yleisesti ennakkoluuloja ja tiedon puutetta, joita tällä koerakentamishankkeella pyritään hälventämään.
Kerrostalon kattotasanteiden metsäiset oleskelualueet, hedelmä- ja marjakeitaat, ketokatot, viljelypuutarhat ja perhosbaarit on sovitettu yhteen asukkaiden yhteisten saunatilojen ja kerhohuoneiden kanssa. Katujulkisivujen uloimmassa pinnassa on puu- ja teräsritilöitä paloturvallisuuden sallimissa rajoissa sekä suuret teräksiset istutuslaatikot julkisivun kasveille. Kohde ei ollut perinteisellä tavalla valmis, kun se otettiin käyttöön: ulkoasu muokkautuu lopullisesti vasta, kun kasvillisuus, kenties arvaamattomalla tavalla, valtaa alaa.
Rakennushankkeeseen ryhtyvä ja suunnittelijat ovat vieneet hanketta pitkäjänteisesti eteenpäin vuorovaikutteisella yhteistyöllä ja mukaan on sitoutettu erilaisia osapuolia. Hankkeeseen on kytketty pitkäaikainen tutkimusseuranta, josta vastaavat Helsingin yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Kohteen sijainti pienilmastoltaan varsin vaativassa Jätkäsaaressa tuo seurantaan erityistä lisäarvoa – siellä onnistuneiden ratkaisujen voidaan olettaa toimivan myös muilla alueilla.
Rakennusliike on tarttunut rohkeasti hankkeeseen ja toteuttanut sen ammattitaidolla ja paneutuneesti tavoitteita kyseenalaistamatta. Toiminnasta huokuu kiinnostus edistää rakentamisen monipuolisuutta.
Hankkeen onnistumisesta kertoo osaltaan myös se, että vaikka kohteessa on tehty viherrakentamisen erityisratkaisuja ja asumisen laadusta ei ole tingitty, rakentamisen neliöhinnat ovat osoittautuneet Jätkäsaaren matalimmiksi. Kerrostalon osoite on Länsisatamankatu 36 / Hyväntoivonkatu 4.Palkinto ojennettiin seuraaville henkilöille:
Pia Ilonen, pääsuunnittelija, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy
Pia Kuusiniemi, maisemasuunnittelija, LOCI maisema-arkkitehdit Oy
Mikael Lönnroth, rakennuttaja, TA-Yhtiöt
Hannu Saari, toteutus, Rakennusliike Reponen Oy
Taina Suonio, vihersuunnittelu, ympäristöbiologia, Roslings Manor Gardens.Kunniamaininta Helsingin kaupunginteatterin peruskorjaukselle
Laajan kunnostustyön läpikäynyt Helsingin kaupunginteatteri on merkittävä modernin arkkitehtuurin restaurointikohde. Korjaukset, muutokset ja täydennykset on taitavasti suunniteltu ja toteutettu siten, että ne sulautuvat arkkitehti Timo Penttilän alkuperäiseen arkkitehtuuriin lähes huomaamattomina.
Kaupunginteatterin peruskorjaukseen kuului toiminnallisia parannuksia. Rakennusta myös vähäisesti laajennettiin alkuperäisiä suunnitteluratkaisuja kunnioittaen. Molempien näyttämöiden teatteritekniikka uusittiin. Yleisötilat kunnostettiin hienovaraisesti. Muun muassa lämpiön laajat lasirakenteet onnistuttiin pääosin säilyttämään ja näin vaalimaan oleellisen tärkeää yhteyttä sisätilan ja ympäröivän puistomaiseman välillä. Alkuperäistä kunnioittava ote näkyy myös henkilökuntatilojen korjauksessa. Siellä myös vanhat kalusteet säilytettiin ja kunnostettiin.
Monia ongelmallisia kohtia jouduttiin ratkaisemaan, kun vanhentuneet talotekniset järjestelmät uudistettiin kauttaaltaan. Monesti on mainittu, kuinka vaativaa on sovittaa uusi talotekniikka modernin arkkitehtuurin ratkaisuihin. Teatterin peruskorjauksessa tämä on edellyttänyt poikkeuksellista paneutuneisuutta.
Rakennuksen esteettömyyden parantaminen oli peruskorjauksen tärkeä tavoite. Uusi hissi rakennettiin ja kaksi muuta modernisoitiin. Katsomoihin lisättiin pyörätuolipaikkoja, joissa on sähköpisteet hengityskoneessa olevia varten. Näkövammaiset otettiin huomioon opasteiden suunnittelussa sekä portaikkojen ja tasoerojen varustuksessa. Myös valaistusta parannettiin.
Ulkovalaistuksella haluttiin nostaa rakennuksen arvot ja kaupunkikuvallinen asema entistä paremmin esiin. Valaistu ulkotila yhdistyy laajojen lasipintojen välityksellä valaistuihin lämpiötiloihin.Palkinto ojennettiin seuraaville henkilöille:
Pauno Narjus, pääsuunnittelija, LPR-arkkitehdit Oy
Richard Alaskewicz, rakennussuunnittelija, LPR-arkkitehdit Oy
Jouko Laukka, talotekniikka, Optiplan Oy.Julkaistu 12.12.2017
Takaisin

Hae sivustolta: