Rakennustaiteen valtionpalkinnot ALA-arkkitehdeille

Vuoden 2012 rakennustaiteen valtionpalkinnon saivat ALA-arkkitehdit Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta ja Samuli Woolston. Suuruudeltaan 15 000 euron arvoisen palkinnon jakoi kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki perjantaina Helsingissä.
Eri taiteen alojen valtionpalkinnot myönnetään tunnustuksena kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta kunkin taiteen alan hyväksi. Valtion rakennustaidetoimikunnan palkintoperustelut:
ALA-arkkitehdit on arkkitehtien nuoresta iästä huolimatta näyttänyt kykenevänsä suunnittelemaan ja käytännössä toteuttamaan näyttävää, kansainvälisen mittapuun arkkitehtuuria. Arkkitehdit Juho Grönholm (s. 1975), Antti Nousjoki (s. 1974), Janne Teräsvirta (s. 1975) ja Samuli Woolston (s. 1975) ovat lisäksi olleet keskeisenä tekijänä kokonaisen uuden sukupolven arkkitehtuurin kehityksessä Suomessa
Ryhmän suunnittelema arkkitehtuuri erottuu erityisesti itsevarmuutta henkivän muodonannon ja uudenlaisten ilmaisutapojen vuoksi. ALA:n suunnitelmia leimaa kokonaisvaltainen lähestymistapa, ja selvästi kiteytetyt arkkitehtoniset lähtökohdat ja tavoitteet. ALA:n arkkitehtuurin raikkaan ja eteenpäin katsovan ilmeen ohella sen yhteys suomalaisen ja kansainvälisen arkkitehtuurin parhaisiin perinteisiin on ilmeinen.
Ryhmän ajankohtaisiin töihin kuuluu Norjan Kristiansandiin juuri valmistunut konsertti- ja teatteritalo Kilden, joka on jo ehtinyt saada suuren määrän kansainvälistä huomiota. Kansainvälisesti katsoen on varsin harvinaista, että nuorista arkkitehdeista koostuva ryhmä saa suunniteltavakseen näin merkittävän rakennuksen. Suunnittelutehtävä juontuu vuonna 2004 saavutettuun avoimen arkkitehtuurikilpailun voittoon, mikä mahdollisti toimiston perustamisen. Kilden on lisäksi esimerkki siitä, että arkkitehtuurikilpailut ovat suomalaisille arkkitehtitoimistoille avain paitsi kotimaiseen, myös kansainväliseen menestykseen. Kildenin yhteydessä ALA on voinut hankkia ensi käden kokemusta suuren mittaluokan hankkeen läpiviemisessä.
Koko rakennustaiteen alan tulevaisuuden kehityksen kannalta on olennaisen tärkeää, että nuoret arkkitehdit saavat mahdollisuuden ratkaista niitä haasteita, joita käytännön rakentaminen tuo. Suomessa vallitseva, mutta maailmalla harvinaisempi käytäntö avointen kilpailujen järjestämiseen onkin yksi suomalaisen arkkitehtuurin menestystekijöistä.
Kildenin omaleimainen ilme perustuu moniin kontrasteihin. Vähäeleinen musta, laatikkomainen muoto yhdistyy paikallisesta tammipuusta tehtyyn näyttävään julkisivuun, joka avautuu lippamaisena katoksena kohti satamaa, ja symbolisesti sekä monimielisesti erottaa fantasian ja todellisuuden toisistaan. Rakennuksen muoto perustuu tektonisen ja orgaanisen muotokielen rohkeaan yhdistämiseen sekä paikallisen topografian jopa liioittelevaan peilaamiseen. Rakennuksen näyttämötorni on onnistuttu sijoittamaan piiloon näkyviltä, jolloin arkkitehdit ovat saaneet tavanomaista suuremman vapauden talon kokonaishahmon suunnittelussa.
Kaupunkisuunnittelun alalla ALA on tehnyt mielenkiintoisia hankkeita, joissa yllättävät elementit ja rinnastukset luovat monikerroksellista miljöötä. Helsingin Hanasaareen tehty suunnitelma näyttää, miten meren rannalle tehtävät uudet korttelit voitaisiin rakentaa yllättävällä tavalla terassoituina.
Tällä hetkellä ALA suunnittelee mm. teatteritaloja Kuopioon ja Lappeenrantaan sekä metroasemia Espooseen. ALA:n Helsinkiin sijoittuva Cloud City -suunnitelma, jossa tekijät ovat hakeneet vaihtoehtoisia ratkaisuja sijoittaa täydennysrakentamista tiiviiseen kaupunkirakenteeseen, on avannut erilaisuutensa takia mielenkiintoisen keskustelun kaupunkirakenteen muutoksen mahdollisuudesta maassamme.
Lisätietoja: taidesihteeri Kirsi Väkiparta, (Taiteen keskustoimikunta), puh. 0295 330 724 Julkaistu 25.5.2012
Takaisin

Hae sivustolta: