Rakennushankkeen tehtäväluettelot uudistettu

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry sekä suunnittelijoita ja konsultteja edustavat järjestöt ovat yhdessä laatineet uudet rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Vanhoista tehtäväluetteloista uusittavana ovat olleet: RAP 95, ARK 95, SIS 95, TATE 95, RAK 95, GEO 95 ja PS 01. Uusitut tehtäväluettelot esiteltiin keskiviikkona 6.6.2012 julkaisuseminaarissa.
Tehtäväluetteloita käytetään talonrakennushankkeiden johtamisen ja rakennuttamisen sekä eri alojen suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Tehtäväluettelot sisältävät tavanomaisen talorakennushankkeen suunnittelutehtävät ja niiden ohjeelliset tulokset sekä keskeisimmät eri osapuolia, erityisesti rakennushankkeeseen ryhtyvää ja pääsuunnittelijaa, koskevat viranomaisvelvoitteet. Tehtäväluetteloita voidaan käyttää kaikenlaisissa kohteissa erilaisten toteutus- ja palkkiomuotojen kanssa.
Uudet tehtäväluettelot mahdollistavat tehtävien ja niiden suorittajien määrittelyn hankekohtaisesti, koska tehtävät on ryhmitelty suunnittelualoittain suunnittelun hankinnan kannalta luonteviin kokonaisuuksiin ja tehtäväluetteloissa on esitetty kohdekohtaisesti erikseen tilattavia tehtäviä. Tehtäväluetteloja voidaan käyttää kaikissa toteutusmuodoissa ja erilaisissa uudis- ja korjausrakentamiskohteissa.
Uusimisessa on huomioitu mm. rakennus- ja työturvallisuuslainsäädäntö, tietomallisuunnittelu sekä elinkaari-, energia- ja ympäristöasiat. Suunnittelun tehtäväkokonaisuudet on määritelty avoimen rakentamisen periaatteen mukaisesti siten, että kaikkien suunnittelualojen suunnitelmissa esitetään rakennuksen kiinteä perusosa ja muuntuvat tilaosat. Tavoitteena on selkiyttää suunnittelunaikaista päätöksentekoa ja parantaa rakennusten käytönaikaista muuntojoustoa.
Kehitystyöhön ovat osallistuneet:
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry
Sisustusarkkitehdit SIO ry
Suomen Valoteknillinen Seura SVS ry
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Sähkösuunnittelijat NSS ry
Tehtäväluettelot julkaistaan syksyllä 2012 Rakennustiedon RT-kortteina sekä valikoiduin osin myös Sähkötiedon ST-korttina. Julkaistu 13.6.2012
Takaisin

Hae sivustolta: