Rakennusalan nykytila vaatii laaja-alaista tutkimusta alan suunnittelijoiden osaamis- ja koulutustarpeista

Tiedote, julkaisuvapaa 5.6.2013
Kiinteistö- ja rakennusalan osaamisvajeen hoitamiseksi ei tule tehdä hätiköityjä ratkaisuja, vaan ensin selvittää koko alan koulutustarpeet. Ratkaisujen tarvittavasta koulutuksesta ja sen volyymistä tulee perustua kattaviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Opetushallitus on viime vuonna toteuttanut toimialaa yleisesti koskevan koulutuksen laadullisen ennakoinnin pilotin (ns. VOSE-hanke). Hanketta tulee nyt syventää tehtäväkohtaisesti ja varmistaa yhtenäisyys alan pätevyysvaatimusten kanssa. Rakennusalan koulutustarpeita arvioitaessa tulee huomioida erityisesti jo alalla työskentelevien osaamisen päivittämisen ja ylläpitämisen tarpeet.
Luotettavimmin alan työvoiman laadullisia ja määrällisiä tarpeita ennakoi Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutus- ja osaamisbarometri. Edellinen raportti on vuodelta 2008 ja sen päivitys on tehtävä pikaisesti kiinteässä yhteistyössä alan järjestöjen, yritysten ja asianomaisten ministeriöiden kesken.Pätevien toimijoiden rekisteri
Tarve lakisääteisille pätevyysvaatimuksille nousi vahvasti esille myös eduskunnan keskustellessa rakennusten kosteus- ja homevaurioita käsittelevästä tarkastusvaliokunnan mietinnöstä. Eduskunnan kannanottoihin viitaten tulee koko rakennusalan toimijoiden tietoja ja taitoja syventää sekä luoda alalle julkinen, viranomaisten ylläpitämä ammattihenkilöiden keskusrekisteri (vrt. sosiaali- ja terveysalan Terhikki), joka edellyttää rekisteröinnin ylläpitämiseksi jatkuvaa osaamisen päivittämistä.
Allekirjoittaneet järjestöt vaativat pikaisia, yhteisiä toimenpiteitä rakennusalan todellisen osaamisvajeen ja koulutustarpeen perusteelliseen selvittämiseen ja julkisen, pätevien toimijoiden rekisterin perustamiseen.Julkaistu 6.6.2013
Takaisin

Hae sivustolta: