Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2013 -hanke on käynnistynyt

Arkista elinympäristöämme tarkastellaan kolmen näkökulman – rakennusten, liikenneverkostojen ja yhdyskuntateknisten järjestelmien – kautta. Lisäksi pohditaan alan koulutuksen ja kehityksen tilaa ja suuntaa. Pääpisteenä ovat käyttäjät ja kaupunkiseudut. ROTI 2013 -hankkeen tulokset julkaistaan huhtikuussa.
Aikaisempien vuosien työskentelystä poiketen hanke avataan jo työn aikana alan ammattilaisten kommenteille. Mitä kiitettävää, moitittavaa ja kehitettävää rakennetussa ympäristössämme on? Käy antamassa palautetta ROTI-paneeleille osoitteessa https://my.surveypal.com/roti-kysely 15.3. mennessä.
Asiantuntijatyöskentelyn rinnalla on nyt myös kansalaiskysely, jonka toteuttaa Taloustutkimus Oy. Kansalaiskyselyn kohderyhmänä on runsaat tuhat 18 – 79 -vuotiasta suomalaista, jotka asuvat Suomen suurimmilla työssäkäyntialueilla. Tutkimus kohdistetaan yhteensä yhdeksälle alueelle: Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa sekä pääkaupunkiseutu.
ROTI-raportti on tehty vuodesta 2007 alkaen joka toinen vuosi. Se on vakiinnuttanut asemansa alan ammattilaisten keskustelufoorumina ja tiivistelmänä rakennetun ympäristön tulevaisuuden näkymistä.http://www.roti.fiROTI 2013 -hankkeeseen osallistuvat Liikennevirasto, Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Kiinteistöpalvelut ry, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, LVI-talotekniikkateollisuus ry, Rakennustietosäätiö RTS, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry sekä Vesilaitosyhdistys VVY.
Hankkeen toteutuksesta vastaa RIL.Julkaistu 27.2.2013
Takaisin

Hae sivustolta: