”Railo” luo kiinnostavan ja omaleimaisen liikunnallisen kaupunkikorttelin

Rovaniemen kaupunki järjesti arkkitehtuurikilpailun keskuskentän ja Poromiehentien alueen suunnittelusta. Kilpailualue käsitti keskuskentän nykyisen alueen vanhoine katsomoineen sekä Poromiehentien keskuskentän ja valtatie 4:n välisellä alueella, joka on uudessa osayleiskaavassa merkitty keskustan asuin- ja liikealueeksi. Kilpailualueen koko oli noin 3,0 hehtaaria.
Keskuskenttää on viime vuosina korjattu ja uudistettu monipuoliseksi liikunta- ja virkistysalueeksi. Kilpailun tavoitteena oli suunnitella kentän palveluita täydentävät arkkitehtonisesti korkeatasoiset toimitilat ja katsomot sekä ideoida uudisrakentamisen
massoittelu kenttäalueen ja valtatie 4:n väliin. Kilpailun tuloksen pohjalta Rovaniemen kaupunki laatii alueen asemakaavamuutoksen ja toteutussuunnitelmat keskuskentän uudisrakentamista varten.
Kilpailuun kutsuttiin neljä työryhmää: Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka, Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen, Kirsti Sivén & Asko Takala arkkitehdit ja Arkkitehtitoimisto k2s.
Palkintolautakunta päätti yksimielisesti asettaa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen ”Railo”, jonka on laatinut helsinkiläinen Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy, tekijöinä Aaro Artto, Teemu Palo, Yrjö Rossi ja Hannu Tikka sekä pääavustajina Kuisma Rasilainen ja Jussi Vakkilainen.
Ehdotuksessa katsomo-monitoimikiinteistöstä ja erillisistä liike- ja asuinrakennusyksiköistä muodostuu arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus hienon ”railomaisen” ulkotilasarjan avulla. Katsomon puinen pilaripalkisto rytmittää raikkaasti ja ilmavasti sekä valtatie 4:n puoleista sisäänkäyntien katutilaa että kentälle avautuvia katsomotiloja.
Kilpailuehdotukset ovat nähtävillä kahden viikon ajan Rovaniemen kaupungintalon 1. kerroksen näyttelytilassa,
Lehdistötiedote: www.rovaniemi.fiLisätietoja:
Palkintolautakunnan sihteeri
Jorma Teppo, arkkitehti SAFA
p. 0400 682 345toimistojteppo.fiJulkaistu 28.2.2012
Takaisin

Hae sivustolta: