Prosenttikulttuuripalkinto Frei Zimmer oy:lle

Ensimmäisen valtakunnallisen prosenttikulttuuripalkinto myönnettiin perjantaina 24.3.2017 tamperelaiselle Frei Zimmer oy:lle. Jyväskylän kaupungin myöntämällä palkinnolla halutaan lisätä tietoisuutta taiteen, tapahtumien ja rakentamisen yhteistyöstä sekä korostaa taiteen ja kulttuurin merkitystä asumisen arjessa ja rakennetun ympäristön suunnittelussa. Palkinnon arvo on 5000 euroa.
Vuonna 2007 perustetun Frei Zimmerin toiminnan pääkonseptina on julkisten taideteosten kokonaisvaltainen toteuttaminen erilaisiin rakennus- ja ympäristökokonaisuuksiin. Työllään toimitusjohtaja, taiteilija Tuula Lehtisen luotsaama toimisto on edistänyt merkittävästi prosenttikulttuurin toteutumista ja tunnettuutta Suomessa.Taiteen ja arkkitehtuurin luova liitto
Frei Zimmerin panos kaupunkisuunnitteluun on valtakunnallisesti merkittävä ja toimisto yhdistääkin työssään esimerkillisellä tavalla taiteen ja arkkitehtuurin. Voittajan valinnut palkintojury korosti perusteluissaan erityisesti taiteen ja kulttuurin merkitystä asumisen arjessa sekä kiinnitti huomiota uudentyyppisiin ratkaisuihin taiteen ja arkkitehtuurin yhdistämiseksi.
– Taiteen nähdään kuuluvan kiinteästi suomalaiseen rakennettuun ympäristöön sekä lisäävän sen vetovoimaisuutta ja arvoa. Palkintoehdokkaiden näyttöjen odotettiin vastaavan mahdollisimman hyvin tähän odotukseen ja Frei Zimmerin työskentelyssä tavoite toteutuu erinomaisesti, juryn puheenjohtaja ja Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto kiittää.
Frei Zimmerin ansiolistalta löytyykin vaihtelevia ja mittakaavaltaan hyvin monipuolisia toteutuksia aina yksittäisistä taideteoksista kokonaisen kaupunginosan taidekonseptin luomiseen. Erityisesti väylähankkeet ovat tuoneet kokonaan uuden areenan prosenttitaiteen toteutumiselle. Palkintoperusteluissa toimiston todetaan tekevän esimerkillisellä tavalla taidetta näkyväksi uusissa ympäristöissä ja kumoavan ajattelua taiteesta ylimääräisenä menoeränä rakennushankkeen kustannuksissa.
– Huomionarvoista on myös, että Frei Zimmerin toiminnassa korostuu uudentyyppinen yrittäjyys. Sellainen, jossa haetaan uusia työskentelymalleja taiteilijoiden, rakennuttajien ja arkkitehtien sujuvalle yhteistyölle. Yritysmuotoinen toiminta monipuolistaa taiteen ammattilaisten osaamista ja tarjoaa rajapintoja yhteiseen vuoropuheluun, Koivisto jatkaa perustelujaan.Prosenttiperiaate ja -palkinto
Prosenttiperiaate tarkoittaa, että osa rakennushankkeen kustannuksista käytetään taiteeseen. Periaatteen toteuttamiseksi on useita rahoitusmalleja, joista Jyväskylän Kankaalla käytettävä prosenttikulttuuri-käsite pitää sisällään taidehankintojen lisäksi tapahtumat. Ehdolla ensimmäisen valtakunnallisen prosenttikulttuuripalkinnon saajiksi oli kolme valtakunnan kärkinimeä. Frei Zimmerin rinnalla keskinäistä kilvoittelua kävivät taidekoordinaattori Tuula Isohanni (TaT) sekä taidekordinaattori Outi Turpeinen (TaT). Palkintorahoitukseen (5 000€) ovat kaupungin lisäksi osallistuneet Jyväskylän Kankaan alueen toimijat: Humanistinen ammattikorkeakoulu, rakennusyhtiö Peab, liikuntapäiväkoti Touhula, Inmeco rakennuskonsultit sekä arkkitehtitoimisto Oikarinen.
Päätöksen palkinnon saajasta teki viisihenkinen jury, jonka muodostuivat Oulun taidemuseon yleisötyönjohtaja Anna-Riikka Hirvonen, Helsingin taidemuseon projektisuunnittelija Klas Fontell, opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Petra Havu sekä Jyväskylän kaupungin edustajat kaupunginjohtaja Timo Koivisto (pj.) ja kulttuuri- ja kehittämispäällikkö Mari Aholainen.Lisätietoa: http://freizimmer.fi
Kuvia tiedotuskäyttöön ladattavissa: http://bit.ly/2ocqsHoLisätiedot:
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, p. 050 336 2819Julkaistu 24.3.2017
Takaisin

Hae sivustolta: