Pohjola-talon arkkitehtuurikilpailu ratkesi

”Ehdotuksen harmoninen kokonaisratkaisu perustuu seitsemään vaihtelevan korkuiseen pistetaloon, jotka on sijoitettu kaupunkikuvallisesti kiinnostavasti, ja se istuu hyvin alueen yleisilmeeseen. Rakennusten porrastaminen kadun linjausta mukaillen tuntuu luontevalta ja luo kiinnostavan katunäkymän. Rakennusten sijoittelu avaa asunnoista näkymiä läpi korttelialueen, jonka sisälle syntyy vaihtelevia pihatiloja”, palkintolautakuntaan kuulunut professori Antti-Matti Siikala sanoo.
Pohjolan entisenä pääkonttorina tunnettua rakennusta ja ympäröivää tonttia kehittää SRV yhdessä kiinteistön omistavan yhdysvaltalaisen kiinteistösijoitusyhtiön W.P. Careyn kanssa. Nykyisen rakennuksen muutostöiden lisäksi ympäristöön on tarkoitus rakentaa merkittävässä määrin uusia asuntoja.
”Nykyinen rakennus on aikanaan suunniteltu arkkitehtuurikilpailun kautta nimenomaisesti Pohjola Vakuutuksen pääkonttoriksi ja se kuvastaa myös aikansa kansainvälisiä ihanteita ja maailmakuvaa. On luontevaa, että aikansa palvelleita kiinteistökokonaisuuksia kehitetään tämän ajan tarpeita vastaaviksi. Samalla kaupunkikuva muovautuu nykyaikaiseksi”, hankekehitysjohtaja Jouko Pöyhönen SRV:stä sanoo.
Kehitystyötä on tehty yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Kaupunkisuunnitteluvirasto käynnisti asemakaavamuutosprosessin rinnan kilpailun kanssa. Asemakaavamuutosprosessi on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2015 aikana.
”Kilpailutyöt olivat kaupunkilaisten kommentoitavina keväällä verkkokeskustelussa, Munkkivuoren ostoskeskuksen näyttelyssä ja asukastilaisuudessa. Työt herättivät odotettua vähemmän keskustelua, mutta asukkaiden kommenteissa nousi esiin ainakin toive rakennusten nykyisten tilojen hyödyntämisestä koko aluetta palvelevassa käytössä, esimerkiksi liikuntatiloina, kirjastona ja erilaisina liiketiloina”, projektipäällikkö Anu Kuutti Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta kertoo.
Arkkitehtuurikilpailu toteutettiin kutsukilpailuna, johon osallistui kuusi arkkitehtitoimistoa. Voittajaehdotuksen lisäksi kilpailussa myönnettiin kaksi kunniamainintaa, K2S:n 7Brothers -ehdotukselle ja Huttunen-Lipasti-Pakkasen West Village -työlle.
Lisätietoja:
Jouko Pöyhönen, johtaja, SRV hankekehitys, puh. 040 528 2870Julkaistu 20.5.2014
Takaisin

Hae sivustolta: