Pätevät osaajat, keskusteleva maankäyttöpolitiikkaa ja informaatioteknologian potentiaali käyttöön

Rakentamisen ohjausjärjestelmässä korostuu edelleen uudisrakentaminen, vaikka käytännössä painopiste on jo siirtynyt täydennys- ja korjausrakentamiseen. Lainsäädännön tulee nykyistä paremmin tukea rakennusten hyvää korjaustapaa ja uusiokäyttöä. Hyvän ohjauksen mahdollistaa rakennetusta ympäristöstä vastaava ministeriö.
Kuntien maankäyttöpolitiikan on oltava keskustelevaa ja tavoitteellista.
– Asukkaiden, viranomaisten, yritysten ja muiden osapuolien välinen etupainotteinen keskustelu on omiaan vähentämään tarvetta valituksiin kaavaprosessissa, SAFAn puheenjohtaja, Jyväskylän yleiskaavapäällikkö Leena Rossi sanoo. Teknologian hyödyntämisellä säästöjä
Informaatioteknologian laajalla käyttöönotolla voitaisiin saavuttaa jopa 20-30 prosentin säästöt rakentamisen 30 miljardin volyymista. Tietomallintaminen ehkäisee myös rakennus- ja suunnitteluvirheitä. Kosteus- ja homevaurioista on päästävä eroon.
Julkisissa hankinnoissa tulee huomioida suunnittelun laatu ja rakennusten elinkaarikustannukset lyhytnäköisen hintakilpailun sijaan. Päteviä osaajia oikeisiin tarpeisiin
Rakennusalan osaamistarpeet on kartoitettava laajasti, jotta koulutuksella voidaan vastata todelliseen tarpeeseen. Rakennusalan pätevien toimijoiden rekisterin perustaminen olisi omiaan edistämään laadukasta rakennettua ympäristöä sekä kitkemään harmaata taloutta. On varmistettava, että yliopisto-opetuksen ja tutkimuksen resurssit ovat riittävät.Lue lisää: SAFAn hallitusohjelmatavoitteetPDF 86KtJulkaistu 24.3.2015
Takaisin

Hae sivustolta: