Oulunsalon kunnantalosta suojelupäätös

Suojelu koskee kunnantalorakennusta ja sen alkuperäisessä asussaan säilynyttä ulkoarkkitehtuuria ja julkisivuja. Lisäksi suojelun piiriin kuuluvat piha- ja paikoitusalueiden keskeiset ominaispiirteet, joita ovat sisäpiha kokonaisuudessaan vesialtaineen, istutuksineen, pinnoitteineen ja kiinteine pihakalusteineen sekä piha- ja paikoitusalueet istutuksineen ja tiilimuureineen sekä sisääntuloportti yksityiskohtineen. Suojeltavia sisätiloja ovat kokoussiiven ja toimistosiipien sisätilat lukuun ottamatta kunnanhallituksen kokoushuonetta, neuvotteluhuonetta ja talonmiehen asuntoa. Suojelu koskee lisäksi julkisiin sisätiloihin kuuluvien kunnanvaltuuston kokoushuoneen, sisääntuloaulan, porrashuoneiden, kahvion ja toimistosiipien käytävien kiinteää sisustusta kokonaisuudessaan.
Oulunsalon kunnantalon on suunnitellut arkkitehtitoimisto NVV. Rakennus on valmistunut vuonna 1982. Museovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto ovat todenneet lausunnoissaan Oulunsalon kunnantalon olevan valtakunnallisesti merkittävä kohde. Oulunsalon kunnantalo on edustava ja keskeinen esimerkki Oulun koulun arkkitehtuurisuuntauksesta.
Oulunsalon kunnantalon merkitys liittyy rakennuksen asemaan ympäristössään sekä rakennuksen ulkoasun, sisäpihan, istutettujen ja rakennettujen piha-alueiden sekä sisätilojen muodostamaan kokonaisuuteen. Ulkoasun keskeinen ominaispiirre on rakennuksen alkuperäisenä säilynyt ulkoarkkitehtuuri yksityiskohtineen. Rakennusmateriaalit ja yksityiskohdat ovat käsityövaltaisia. Julkisivut ovat säilyneet alkuperäisessä asussaan. Se on säilyttänyt alkuperäisen suunnitelman mukaiset piirteensä, yksityiskohtansa ja sisustuksensa esimerkillisellä tavalla. Kiinteään sisustukseen kuuluvat mm. kunnallista päätöksentekoa ja hallintoa ja rakennuksenkäyttöä varten suunnitellut kiintokalusteet ja tekniikka, kuten valaistusratkaisut sekä kiinteät taideteokset alkuperäisillä paikoillaan, ovet, ikkunat, listoitukset, kaiteet, kiinteät naulakot, pinnoitteet ja sisääntuloaulan takka.
ELY-keskuksen päätös alistetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi.
Lisätietoa:http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/pohjois-pohjanmaan-ely-keskus-on-antanut-paatoksen-oulunsalon-kunnantalon-suojeluasiassa-pohjois-pohjanmaan-ely-keskus-#.UpWUq42dCX1Julkaistu 27.11.2013
Takaisin

Hae sivustolta: