Otto-Iivari Meurman -palkinto 2014 arkkitehti Reino Joukamolle

Palkinnon perusteluina ovat Joukamon (s. 1923), uraa uurtava elämäntyö Rauman ensimmäisenä asemakaava-arkkitehtina 1964–1986 sekä hänen merkittävä osuutensa Vanhan Rauman suojelemisessa ja kirjaamisessa Unescon maailmanperintökohteeksi.
– Palkinnolla SAFA haluaa nostaa esille peräänantamattomien kuntien viranhaltijoiden merkityksen yhteisen elinympäristömme laadun turvaajina. Joukamo on osaamisellaan, näkemyksellään ja taistelutahdollaan keskeisesti vaikuttanut siihen, että Rauma on nykyään hieno esimerkki suomalaisesta kaupunkirakentamisen kulttuurista ja sen kehityksestä, palkintolautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila, sanoo.
Tuoreena asemakaava-arkkitehtina 1960-luvulla Joukamo näki yleiskaavatyön merkityksen. Hän johti vuosina 1965–1969 Rauman yleiskaavatyötä, jossa laatijana oli Risto Sammalkorpi ja liikennesuunnittelijana Pentti Murole. Yleiskaava oli aikaansa edellä erityisesti kaupunkirakennetta ja yleiskaavatasoista liikennesuunnittelua koskevissa kysymyksissä. Työssä luotiin pohja nopeasti kasvavan kaupungin eheälle kaupunkirakenteelle ja suuntaviivat Vanhan Rauman suojelulle. Keskeinen rooli vanhan Rauman suojelijana
Vanha Rauma, kuten muukin Suomen rakennusperintö, oli vakavimmin uhattuna 1960- ja 1970-luvuilla. Suurin osa päättäjistä kannatti purkamista ja uudisrakentamista. Vaikka suojelupyrkimykset olivatkin monien ihmisten ja yhdistysten yhteistyötä, oli Reino Joukamon rooli keskeinen. Hän johti kaavoitusta ja valmisteli päätösesitykset. Vanhan Rauman suojelevaa asemakaavaa valmisteltiin 1970-luvulla ja kaava vahvistettiin vuonna 1981. Kaupungissa tehty uraa uurtava työ mahdollisti sen, että Vanhasta Raumasta tuli Suomen ensimmäinen Unescon maailmanperintökohde vuonna 1991.
Vanhan Rauman suojelun saatua yleisen hyväksynnän alkoi taistelu muiden yhtenäisten asuinalueiden puolesta. Rauman kaavoitusosastolla tehtiin 1980-luvun alussa tutkimus vanhoista pientaloalueista, joiden arvostus oli valtakunnallisestikin vasta orastamassa. Tämän prosessin ansiosta Raumalla on vanhan kaupungin lisäksi säilynyt edustavia, yhtenäisiä asuinalueita 1900-luvun jokaiselta vuosikymmeneltä.
Reino Joukamo oli asemakaava-arkkitehtina taistelija ja näkemyksellinen suunnittelija, joka antoi tilaa myös toisille. Monet nykyiset eturivin kaavoittajat ovat olleet Joukamon opissa, ja Raumalla hänen perintönsä elää uusien arkkitehtisukupolvien kautta. Lisätietoja
– Maija Anttila, palkintolautakunnan puheenjohtaja, p. 045 854 6161
– Reino Joukamo, p. 0400 978 721Palkinto koostuu kuvanveistäjä Leena Turpeisen vuonna 1976 suunnittelemasta pronssisesta Otto-Iivari Meurman -mitalista ja kunniakirjasta. palkintolautakunnan perustelutPDF 32,2KtJulkaistu 28.3.2014
Takaisin

Hae sivustolta: