Osaaminen on Akava asia – Akava kampanjoi koulutuksen ja osaamisen puolesta

Akava aloittaa Akava Asia -nimisen kampanjan, jonka aikana se nostaa keskusteluun koulutukseen, osaamiseen ja Suomen tulevaisuuteen liittyviä teemoja. Kampanjan tavoitteena on saada koulutuspolitiikan päättäjät ymmärtämään osaamisen merkitys Suomen menestykselle ja tekemään sen mukaisia valintoja ja päätöksiä.
Median ja kansalaisten tulee vaatia heiltä nykyistä eritellympää tietoa sekä tutkimukseen perustuvaa keskustelua koulutuspolitiikan suunnasta ja valinnoista, jotta voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä.
– Akava on korkeakoulutettujen, asiantuntijoiden ja esimiesten keskusjärjestö. Järeä osa edunvalvontaamme on laadukkaan koulutuksen ja osaamisen, koulutus- ja tutkimusresurssien puolustaminen. Tämän lisäksi me vahdimme, että rahoja käytetään tehokkaasti ja niillä varmistetaan koulutuksen ja tutkimuksen laatu ja tehokkuus, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.
Akavalaiseen edunvalvontaan kuuluu, että Akava tekee uusia avauksia ja ylläpitää keskustelua laajasti, myös koulutuksen ja osaamisen roolista kasvupolitiikan moottorina.
Työelämä muuttuu. Koulutus- ja osaamistarpeet muuttuvat sen mukana. Akava muistuttaa kampanjansa aikana, että yksilön sekä koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointi ja kilpailukyky rakentuvat ja kasvavat koulutuksen, sivistyksen, osaamisen ja tutkimuksen pohjalle.
– Ilman koulutettuja ja osaavia asiantuntijoita ei synny työtä tai tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskuntaa. Haastamme median vaatimaan päättäjiltä ja koulutuspolitiikan asiantuntijoilta pitkäjänteistä pohdintaa sekä tutkimustietoa siitä, mitkä ovat talouskasvun kulmakivet ja kuinka me saamme Suomen takaisin kehityksen kärkeen ja pysymään siellä.
Akava Asia -kampanja jatkuu toukokuun loppuun. Siihen voi tutustua Akavan kampanjasivulla, jonne ohjataan kiinnostuneita valtakunnallisesti erilaisin verkkomedia-, some- ja ulkomainoksin.
Akava liittoineen on esillä Akavan Pop Up -tapahtumassa Unioninkatu 25:ssä vappuviikolla.
Akava Pop Up -toimistossa järjestetään vappuviikon ajan erilaisia keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia, kuten urainfoja, neuvonta- ja edunvalvontapalvelua. Lisäksi siellä voi tavata Akavan ja sen liittojen asiantuntijoita ja johtoa. Ohjelmatiedot ovat nähtävillä kampanjasivulla ja Akavan verkkopalvelussa.
– Akava Pop Up -tiloissa pääsee iholle siihen työhön, jota Akavan ja sen liittojen työntekijät tekevät laajasti jäsentensä ja yhteiskunnan hyväksi. Julkisuudessa näkyvät työmarkkinaneuvottelut kun ovat vain hyvin pieni siivu siitä. Tervetuloa tutustumaan meihin Unioninkadulle kolmen viikon kuluttua, kehottaa viestintäjohtaja Marjo Ollikainen.
Akava Asia -kampanjaa voi seurata ja kommentoida somessa tunnisteella #AkavaAsia
Kampanjasivut ovat osoitteessa http://www.AkavaAsia.fi [http://www.AkavaAsia.fi]Julkaistu 4.4.2016
Takaisin

Hae sivustolta: