Nuoret arkkitehdit Opinmäen koulukilpailun voittoon

Espoon kaupungin järjestämä yleinen arkkitehtuurikilpailu Suurpellon Opinmäen koulun ja päiväkodin suunnittelusta on ratkennut. Voiton vei Esa Ruskeepää ja Thomas Miyauchi ehdotuksellaan ”Mäkin opin”.
Espoon Suurpellosta muodostuu seuraavan kymmenen vuoden aikana uusi innovatiivinen asuin-, koulutus- ja yritysympäristö. Sinne rakennettava Opinmäki on tulevaisuuden oppimisympäristö, joka tarjoaa oppimisen iloa ja virikkeellistä vapaa-aikaa kaikenikäisille. Suomenkielisen ja kansainvälisen koulun sekä varhaiskasvatuksen tilojen lisäksi sinne rakennetaan vapaa-ajan tiloja kaikkien kuntalaisten käyttöön. Opinmäessä opiskelun lähtökohtana on tutkivan oppimisen malli, jossa oppiminen on tutkimusprosessi ja oppijalla on aktiivinen rooli tiedon jäsentämisessä ja tuottamisessa. Rakennus ja ulkotilat toimivat tutkivan oppimisen kohteina ja välineinä.
Suunnittelukilpailun tavoitteena oli löytää kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen ratkaisu, jossa toiminnalliset, esteettiset ja teknis-taloudelliset tavoitteet on ratkaistu tasapainoisesti.
Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä kaikkiaan 41 ehdotusta. Kilpailutehtävän laajuuteen ja vaativuuteen nähden määrää pidetään runsaana.
Palkintolautakunta päätti yksimielisesti jakaa palkinnot ja lunastukset kilpailuohjelmasta poiketen seuraavasti: 1. palkinto, ehdotukselle ”Mäkin opin”, tekijöinä Esa Ruskeepää, arkkitehti SAFA ja Thomas Miyauchi, arkkitehtiopiskelija / Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää , avustajana Erkko Aarti ja rakennesuunnittelijana Vilho Pekkala Vahanen Oy:ltä.
”Ehdotus on kaupunkikuvallisilta ratkaisuiltaan onnistunut ja se on löytänyt vaivattomasti paikkaansa tontilta. Ehdotus tarjoaa kiinnostavan ratkaisun, jossa Opinmäestä syntyy luontevalla tavalla sekä koko Suurpeltoa palveleva julkinen rakennus että uudenlainen kouluympäristö”, totesi palkintolautakunta arvostelussaan.
Lisätietoa: http://www.era.fi
2. palkinto annettiin ehdotukselle ”Puff”, tekijöinään Johanna Ojanlatva, Veikko Ojanlatva ja Tuukka Vuori Playa Arkkitehdeiltä. Lunastuksia jaettiin kolme, ehdotuksille ”Tenavat”, tekijöinä JKMM Arkkitehdit / Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli Miettinen ja Juha Mäki-Jyllilä, ”Säkkipilli”, tekijänä Rainer Mahlamäki Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:stä ja ”Archipelago”, tekijänä Ilmari Lahdelma Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:stä. Lisäksi annettiin kaksi kunniamainintaa ehdotuksille ”Lukutoukat”, tekijänä Anssi Kankkunen Arkkitehdit Rudanko-Kankkunen Oy:stä ja ”Piiri”, tekijöinään Jari Lepistö Arkkitehtitoimisto Jari Lepistöstä ja Sari Nieminen Arkkitehtitoimisto Sari Nieminen Oy:stä.Opinmäki palkitutDOC 52,5KtArvostelupöytäkirjaPDF 3,5MtJulkaistu 3.2.2012
Takaisin

Hae sivustolta: