Nuoren arkkitehdin Wuorio-palkinto Taika Pirilälle rakentamisen kiertotaloutta käsittelevästä diplomityöstä

Suomen Arkkitehtiliitto myöntää vuotuisen Wuorio-palkinnon parhaasta arkkitehtuurin alan diplomityöstä Aalto-yliopistosta valmistuneelle Taika Pirilälle. Pirilän diplomityö käsittelee ajankohtaista kiertotalouden teemaa rakennusten purettavuuden näkökulmasta.

Siirtyminen kiertotalouteen on välttämätöntä myös rakennusalalla päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Rakennusosien uudelleenkäyttö on kuitenkin mahdotonta, jos niiden talteenotto ehjinä ei onnistu.

Arkkitehti Taika Pirilä tutki diplomityössään Suunniteltu purettavaksi – Purettavuus joustavuuden ja uudelleenkäytön mahdollistajana uudisrakentamisessa, miten rakennusten purettavuus voisi mahdollistaa resurssien viisaan ja tehokkaan hyödyntämisen.

”Pirilän työ käsittelee rohkeasti tärkeää ja todellista ongelmaa. Diplomityön tutkimusosiossa on analysoitu perusteellisesti purettavuuden suunnittelukeinoja. Tutkimustieto ja suunnittelutyö yhdistyvät työssä johdonmukaisesti ja ansiokkaasti”, palkinnon saajan valinnut professori Minna Sunikka-Blank perustelee.

”Ulkomailta katsottuna suomalainen suomalainen purkuinto ihmetyttää. Pirilän diplomityö on erityisen kiinnostava myös siksi, ettei siinä pyritä vain tehokkaaseen uudelleenkäyttöön, vaan myös rakennusten pitkäikäisyyteen”, Cambridgen yliopistossa professorina työskentelevä Sunikka-Blank toteaa.

 


Taika Pirilän suunnitelma hybridikorttelista Turun Linnanniemeen. Yllä: Julkisivupiirustus etelään, 1:200. Alla: Näkymä asunnon A (47 m2) oleskelu ja keittiötilasta. Kuvat: Taika Pirilä

 

Suunnitelma asuntoja, toimistoja ja liiketiloja sisältävästä hybridikorttelista Turun Linnanniemeen

Taika Pirilä kertoo, että diplomityön aiheen valintaan vaikutti kasvava huoli ympäristön tilaa ja alati hupenevia resursseja kohtaan.

“Halusin viedä työni teoreettiselta tasolta askeleen pidemmälle, ja päädyin havainnollistamaan purettavuuden suunnittelukeinoja visuaalisesti. Lähestyin aihetta kehittämällä mahdollisimman monikäyttöisen, muunneltavan ja ehjänä purettavan perusratkaisun, jota voisi hyödyntää suuremmissa kokonaisuuksissa. Sovelsin ratkaisua Turun Linnanniemeen sijoittuvan hybridikorttelin suunnitelmassa, joka sisältää asuntoja sekä liike- ja toimistotiloja”, Pirilä kertoo.

Pirilän työn valvojana ja ohjaajana toimi Aalto-yliopiston apulaisprofessori Antti Lehto.

Oulun yliopiston parhaaksi diplomityöksi valikoitui Emma Ahtiaisen vesivoimarakentamiseen liittyvää kulttuuriympäristöä käsittelevä työ The Change of Cultural Environment Related to Hydropower Construction. Tutkimuskohteena oli erityisesti Merikosken ja Muhoksen kulttuurimaiseman muutos tekstianalyysin, kuvamateriaalin ja karttojen pohjalta.

Tampereen yliopiston parhaaksi nousi Hanna-Riitta Lappalaisen diplomityö Pientalo olkielementeista. Työssä kuvataan arkkitehdin itselleen suunnitteleman olkielementtitalon suunnittelu- ja rakentaminen, rakenteiden korjattavuus huomioiden.

 

Gerda ja Salomo Wuorion mukaan nimetty palkinto myönnetään vuosittain ansiokkaimmaksi arvioidun diplomityön tekijälle. Ehdolla palkinnon saajaksi on kustakin kolmesta arkkitehtuurin opetusta tarjoavasta yliopistosta parhaaksi valittu arkkitehtuurin diplomityö.

Hae sivustolta: