Nuoren arkkitehdin Wuorio-palkinto Antti Jyrängille

Julkaisuvapaa 20.4.2013
Työn ohjaajana toimi professori Pekka Heikkinen.
Antti Jyrängin diplomityö perustuu opiskelijakilpailun voittaneeseen ehdotukseen.
– Diplomityö pureutuu Suomessa kadotettuun potentiaaliin elämyksellisestä matkailurakentamisesta, joka on tasapainossa ympäristönsä kanssa. Työssä on paneuduttu haasteisiin hienovaraisesti ja taiten, käyttäen materiaaleja erityisesti puuta taitavasti keskeisenä rakennusmateriaalina. Työ on tasapainoisesti ja johdonmukaisesti toteutettu, palkinnon saajan valinnut arkkitehti Anssi Lassila perustelee.
Jyränki on lähestynyt työtä alue- ja rakennussuunnittelun keinoin. Työ muodostaa vahvan kokonaissuunnitelman, jossa laatu ulottuu yksityiskohtiin saakka.
– Työ näyttää suuntaviivoja uudelle puuarkkitehtuurille esimerkillisesti sekä osoittaa, että vastoin yleisiä käsityksiä teollinen valmistaminen voi myös mahdollistaa monimuotoisuutta, ratkaisuja rajoittamatta. Jyrängin työssä arkkitehtuuri toimii maisemaa kunnioittavana elementtinä samalla kun se vahvistaa kulttuurin elinvoimaisuutta, Lassila sanoo. Arkkitehtuurilla paljon tarjottavaa matkailulle
– Työ pyrkii vastaamaan asetettuun haasteeseen luoda mieleenpainuvaa, luontoelämystä tukevaa arkkitehtuuria. Paikan hengen säilyttäminen on toiminut suunnittelun punaisena lankana. Keskeiset aiheet on ammennettu ympäristöstä, sen muodoista ja mäntymetsän voimakkaasta rytmistä. Myös yhteyttä sisätilojen ja luonnon välillä on korostettu näkymien ja ennakkoluulottomien tilaratkaisujen avulla, Antti Jyränki kertoo työnsä tavoitteista.
– Massaturismin ulkopuolella toimiva pohjoinen matkailu ja laadukas suomalainen arkkitehtuuri olisivat mielestäni luonteva pari. Jostain syystä nämä harvoin kohtaavat ja matkailurakentamisen lopputuotteena on tusinatuote. Uskon että arkkitehtuurilla olisi paljon tarjottavaa matkailulle ja toivonkin ennakkoluulottomien toteutusten lisääntyvän tulevaisuudessa, Jyränki sanoo.
Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn hallitus perusti vuonna 1997 palkinnon Gerda ja Salomo Wuorion säätiöltä saatavan jako-osuuden turvin tunnustukseksi nuorille arkkitehdeille. Palkinto annetaan vuosittain ansiokkaimmaksi arvioidun diplomityön tekijälle. Oulun yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston sekä Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtiosastot nimeävät kukin kolme ehdokasta palkinnon saajaksi viime lukuvuoden aikana valmistuneista diplomitöistä.Lisätietoja:
– Anssi Lassila, p. 041 441 1219, anssi.lassilalh-ark.fi
– Antti Jyränki, p. 050 346 0340, anttigrafiark.fi
– Päivi Virtanen, tiedottaja, SAFA, p. 050 570 4180, paivi.virtanensafa.fi (kuvapyynnöt)Antti JyränkiJPG 1,5Mt1 . KuhmoJPG 219,8Kt2. KuhmoJPG 1,7Mt3. KuhmoJPG 301,3KtDiplomityö_Antti Jyränki_AaltoPDF 8,8MtJulkaistu 20.4.2013
Takaisin

Hae sivustolta: