Neljä suomalaishanketta hakee EU:n ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkintoja

Palkintoa haettiin Adoptoi monumentti -hankkeelle ja Astuvansalmen kalliomaalauksiin huomiota kiinnittäneelle Yöveden kansanjuhlalle kategoriassa koulutus ja tietoisuuden lisääminen. Pieksämäen veturitallien uudiskäyttö- ja restaurointihankkeelle ja Verlan tehtaan suojamuurille haettiin palkintoa konservointi- ja restaurointihankkeiden kategoriassa, jossa palkitaan myös rakennusten sopeutuksia uuteen käyttötarkoitukseen.
Pirkanmaan maakuntamuseon Adoptoi monumentti -hanke kannustaa ihmisiä ja yhteisöjä tunnistamaan, ottamaan omikseen ja tutkimaan omassa lähiympäristössään sijaitsevia kulttuurihistoriallisia kohteita sekä huolehtimaan niistä. Museo puolestaan tukee ja kouluttaa adoptoijia. Kohteita on tällä hetkellä 16, ja yksi uusi sopimus on määrä allekirjoittaa vielä tällä viikolla.
“Jokainen kohde on yksilö ja niin myös niitä hoitavat vapaaehtoisporukat. Mukana on kyläyhdistyksiä, kaupunginosayhdistyksiä, omakotiyhdistyksiä, kouluja. Jotkut ovat muodostaneet yhdistyksen varta vasten voidakseen adoptoida kohteen”, hankekoordinaattori Miia Hinnerichsen kertoo.Euroopan parhaat hankkeet punnittavina
Yöveden kansanjuhlan avulla haluttiin kasvattaa Astuvansalmen kalliomaalausten arvostusta paikallisesti ja herättää tietoisuutta niistä kansallisesti. Se saikin huomiota ja tuotti keskustelua paikallisen kulttuuriperinnön suojelusta ja arvostuksesta.
Pieksämäen kaupungin hankkeessa restauroitiin Pieksämän historiallisen rautatieaseman veturitallit ja rakennettiin keskeisellä paikalla sijaitsevasta rakennuksesta toimintakeskus pieksämäkeläisille. Puoliympyrän muotoisen rakennuksen restauroidut julkisivut, puiset pylväät ja laajat tiiliseinät muistuttavat rakennuksen 1800-luvulle ulottuvasta historiasta.
1800-luvun lopulta peräisin oleva Verlan puuhiomo ja pahvitehdas oli rakennettu yhdeltä sivultaan koskeen rajoittuvaksi. Tehdastoiminnan lakkauttamisen jälkeen sisään tihkuvasta ja toisinaan tulvivasta vedestä tuli uhka rakennukselle. Museon ja maailmanperintökohteen suojaksi rakennettu muuri alistuu arvokkaalle tehdasmaisemalle.
Europa Nostra -palkintoja jaetaan 30 parhaalle eurooppalaiselle hankkeelle ja kohteelle. Palkinnon saajista tiedotetaan keväällä maalis–huhtikuussa. Kategorioita on neljä: kulttuuriperintökohteen konservointihanke, merkittävä tutkimus- tai digitointihanke, yksilön tai yhteisön kulttuuriperintötyölle omistautunut toiminta sekä koulutuksellinen tai muu kulttuuriperintötietoisuutta lisäävä hanke. Palkitut kutsutaan Euroopan merkittävimpään vuosittaiseen kulttuuriperintötapahtumaan European Heritage Congressiin, joka järjestetään ensi kesänä Madridissa. Palkintojuhlassa julkistetaan kuusi Grand Prix -voittajaa, jotka saavat 10 000 euron suuruisen pääpalkinnon.
Europa Nostra on eurooppalainen kulttuuriperintöä vaaliva kansalaisjärjestö ja kulttuuriperintöyhdistysten liitto, joka toimii 42 maassa Euroopassa. Suomessa toimii järjestön paikallisyhdistys Europa Nostra Finland ry (EuNoF). Yhdistyksen toimisto on Suomen Kotiseutuliiton toimiston yhteydessä Helsingissä. Europa Nostran päätapahtuma European Heritage Congress järjestetään itsenäisyyden juhlavuonna 2017 Turussa.Lisätietoa:http://www.europanostra.fihttp://www.europanostra.orgJulkaistu 10.11.2015
Takaisin

Hae sivustolta: