Museovirasto ehdottaa Seminaarinmäen koko kampusalueen suojelua

Museoviraston tiedote 23.10.2012:
Jyväskylän Seminaarinmäki on kulttuurihistoriallisesti arvokas, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö. Suuri osa alueesta ja sen rakennuksista on suojeltu valtioneuvoston päätöksellä valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen nojalla. Alueen suojeluratkaisuja pohditaan uudelleen omistusmuutosten vuoksi.
Rakennussuojelupäätöstä valmistelee Keski-Suomen ELY-keskus. Museovirasto on ELY-keskukselle antamassaan lausunnossa ehdottanut suojelun laajentamista niin, että se kohdistuisi ainutlaatuisen Seminaarinmäen koko kampusalueeseen.
Jyväskylän Seminaarinmäki on 1880-luvulta lähtien muotoutunut oppimisen tyyssija. Toimitilojen järjestäminen opettajainkoulutusseminaarille, Kasvatusopilliselle korkeakoululle ja Jyväskylän yliopistolle (per. 1966) on tuottanut ajallisesti kerroksisen ja rakennustaiteellisesti korkeatasoisen arkkitehtuuriympäristön, jossa Alvar Aallon suunnittelemilla korkeakoulurakennuksilla on hallitseva asema. Alueen ominaislaatua ovat myös ilmeikäs topografia ja pääasiassa punatiilipintaisia rakennuksia kehystävä viherympäristö pihapiirien istuksineen, puistoineen ja luonnonmaiseman piirteineen.
Seminaarinmäki sisältyy valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen ympäristöjen luetteloon (http://www.rky.fi). Se on ylemmän opetuksen uudemman rakennusperinnön erityiskohde varhaisena esimerkkinä kaupunkikeskustan ulkopuolella rakentuneista kampusalueista. Valtion omistuskaudella Seminaarinmäen pääosat ovat olleet suojeltuina vuodesta 1992. Siirto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n omistukseen nosti alueen suojeluratkaisut pohdittaviksi sekä rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain että asemakaavoituksen kannalta. Lakiin nojautuvaa rakennussuojelupäätöstä valmistelee Keski-Suomen ELY-keskus. Museovirasto on asiaan liittyvässä lausunnossaan ELY-keskukselle 11.10.2012 eritellyt uudistuneista näkökulmista Seminaarimäen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä ja päätti ehdottaa sekä suojeltavan alueen laajentamista aiemmasta rajauksesta että 1900-luvun loppupuolella toteutettujen rakennusten huomioimista varsinaisina suojelukohteina.
Seminaarinmäen yliopistokampus on menneisyyden ja nykyisyyden yhdistävä elävä kulttuuriympäristö. Kampuksen suojelulla pyritään turvaamaan sen ainutlaatuisen historiallisen kerroksisuuden säilyminen. Suojelun keinoja ja täsmällistä sisältöä ei ole vielä ratkaistu lopullisesti. Tavoitteena on sekä vaalia alueen kulttuuriarvoja että tukea sen kehittämistä ajanmukaisena yliopistokampuksena.Julkaistu 25.10.2012
Takaisin

Hae sivustolta: