Muista äänestää TEKin valtuustovaaleissa!

TEKin valtuustovaalit lähestyvät. Valtuusto on TEKin ylin päättävä elin, joka valitaan jäsenäänestyksellä joka kolmas vuosi.

Oman ehdokkaan löytämiseen voi käyttää vaalikonetta. Mukana ehdokkaina on lukuisia arkkitehteja! Vaalien äänestysaika on 17.–30.3.2020.

Äänioikeutettuja ovat kaikki Tekniikan Akateemiset ry:n vuosijäsenet ja kunniajäsenet ja Tekniska Föreningen i Finland r.f.:n TEKiin kuuluvat varsinaiset jäsenet, jotka on 1.1.2020 mennessä hyväksytty jäseniksi ja jotka ovat jäseniä äänestyshetkellä.

Äänestää voi postitse tai sähköisesti. Jokaista sähköisesti annettua ääntä kohden TEK lahjoittaa 3 euroa ympäristön hyväksi ja sähköisenä äänestäjänä pääset myös valitsemaan lahjoituskohdetta. Lahjoitus jaetaan kolmen eniten ääniä saaneen kohteen kesken.

Lue lisää vaaleista ja äänestämisestä TEKin sivuilta. Äänestäminen on mahdollisuutesi vaikuttaa, että myös arkkitehdit ovat edustettuina valtuustossa.

Hae sivustolta: