Mitä tapahtuu, kun tussista loppuu muste? Opintotuen leikkaukset uhkaavat opiskelijoiden jaksamista.

Taloustieteen professori Roope Uusitalon selvitys opintotukileikkausten toteutustavasta julkaistiin viime viikolla. Yhteensä 150 miljoonan säästöihin tähtääviin toimenpiteisiin kuuluivat mm. kuukausittaisen opintopistetavoitteen nostaminen viidestä kuuteen, opintorahan leikkaaminen 85 eurolla sekä opintotukikuukausien määrän vähentäminen. Lukuisten muiden opiskelijaryhmien tavoin arkkitehtiopiskelijat ottivat leikkausuutisen vastaan tyrmistyneinä.
“Ehdotetuilla muutoksilla olisi järkyttäviä vaikutuksia suuren, jo valmiiksi niukasti toimeentulevan ihmisryhmän elämään. Erityisen huolissamme olemme opiskelijoiden henkisestä jaksamisesta opintotuen ehtojen kiristyessä kohtuuttomiksi”, toteaa Opiskelija-SAFAn puheenjohtaja Juuso Pajukko. Opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat olleet viime vuosina kovassa kasvussa. YTHS:n mukaan joka neljäs yliopisto-opiskelija kärsii psyykkisistä ongelmista ja joka kymmenes yleislääkärin vastaanotto liittyi mielenterveysongelmiin. Arkkitehtiopiskelijoiden osalta hyvinvointi on kyselyiden mukaan kansallista keskiarvoa huonommalla tolalla.
“Arkkitehtiopiskelijoiden intensiiviset opinnot koostuvat suurelta osin harjoitustehtävistä, joissa suunnitteludokumenttien tuottamiseen kuluu huomattavan paljon aikaa – etenkin peruskursseilla, jolloin suunnittelutyökaluja vasta opetellaan käyttämään. Opintojen eteneminen tavoitellussa aikataulussa vaatii jo nykyisellään projektinhallintataitojen ja suunnitteluprosessin hyvin nopeaa omaksumista. Tämä tarkoittaa opiskelijalle usein ylipitkiä työpäiviä”, kertoo Oulun Arkkitehtikillan puheenjohtaja Senni Suhonen.
“Pelkäämme, että opintotuen ehtoihin kaavaillut kiristykset tulevat johtamaan yhä useamman opiskelijan tipahtamiseen opintotuen ulkopuolelle. Jo nyt opintotukeen vaadittavan opintopistemäärän suorittaminen on hyvin haastavaa tekniikan alalla ja erityisesti arkkitehtikouluissa. Tuen tarkoituksena pitäisi olla se, että opintoihin pystyy keskittymään täysipäiväisesti – ei se, että stressi opintojen etenemisestä ja toimeentulosta kasvaa sietämättömäksi”, painottaa Miia Suomela Aalto-yliopiston Arkkitehtikillasta. “Säästötavoite vaikuttaa ristiriitaiselta, sillä tuen ehtojen kiristäminen ajaa entistä useamman opiskelijan töihin, mikä ei nopeuta valmistumista lainkaan”, Suomela päättää.Lisätietoja:
Juuso Pajukko, puheenjohtaja, Opiskelija-SAFA, juuso.pajukkohotmail.com p. 0442705266
Miia Suomela, puheenjohtaja, Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry puheenjohtajaarkkitehtikilta.fi
Senni Suhonen, puheenjohtaja, Oulun Arkkitehtikilta ry, puheenjohtajaoulunarkkitehtikilta.net
Verna Hahtola, puheenjohtaja, Tampereen Arkkitehtikilta ry, verna.hahtolastudent.tut.fiOpiskelija-SAFA on Suomen Arkkitehtiliiton alaosasto, joka edustaa liiton opiskelijajäseniä. Arkkitehtikillat ovat arkkitehtiopiskelijoiden ainejärjestöjä arkkitehtuurin yliopistotasoista koulutusta antavissa yliopistoissa Oulussa, Otaniemessä ja Hervannassa.Julkaistu 9.3.2016
Takaisin

Hae sivustolta: