Liittovaltuuston kokous: Arkkitehtuurista keskustellaan nyt, mutta mistä lisää arkkitehteja?

SAFAn viime syksynä valittu liittovaltuusto kokoontui kevätkokoukseensa. Keskustelu liiton strategiasta ja edellisessä kokouksessa tehdyistä aloitteesta kävi niin vilkkaana, että kokousaikakin ylittyi.

Pääsihteeri Paula Huotelin esitti katsauksen viime vuoden toimintaan, jossa tärkeä sijansa on ollut vaikuttamisella mm. maankäyttö- rakennuslain kokonaisuudistukseen ja hallitusohjelmaan. Vuoden varrella on vastattu 22 lausuntopyyntöön ja julkaistu useita kannaottoja. Liiton näkyvyyttä ovat edistäneet myös SAFAn ala- ja paikallisosastojen toteuttamat tapahtumat eri puolilla Suomea. Jäsenpalvelua on pyritty parantamaan verkkosivu-uudistuksella, joka täydentyy vielä syksyyn mennessä mm. englanninkielisellä sisällöllä.

Arkkitehtuurista puhutaan enemmän

Puheenjohtaja Henna Helander näki menneessä vuodessa useita valopilkkuja: Julkinen keskustelu arkkitehtuurista on vilkastunut, Apolin valmistelu on saanut taakseen laaja-alaisesti ministeriöitä ja uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon valmistelu on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin.

– Ongelmana on edelleen arkkitehtuurin ja arkkitehtuurikonseptien tilaamisen puute. Meidän arkkitehtien on osattava pitää ääntä itsestämme, ammattikuntamme pienestä koosto huolimatta, mikäli haluamme varmistaa suotuisat työskentelyolosuhteet myös jatkossa, Helander muistutti.

Aloitteita korruptiosta koulutusmäärien kasvattamiseen

Yhdyskuntasuunnittelun toimikunnan perustama työryhmä (Anne Jarva, Markku Kaila, Maarit Kaipiainen ja Heini Korpelainen) vastasi syyskokouksessa tehtyyn aloitteeseen rakennus- ja kiinteistöalan korruption selvittämiseksi. Tilannetta kartoitettiin syksyllä jäsenkyselyllä. Kyselyn ja selvityksen pohjalta laadittiin verkkosivuilla julkaistavat toimintaohjeet, jotka kiteytyvät kolmeen vaiheeseen: Tunnista korruptio; huolehdi ettet itse edistä korruptiota ja hoksauta organisaatiosi tunnistamaan korruptio.

Arkkitehti-lehden ja Arkkitehtiuutisten muuttamisesta digitaaliseen muotoon on tehty aloitteita sekä edellisellä että nykyisellä liittovaltuustokaudella. Viestintätyöryhmän vastausta pohjusti Arkkitehti-lehden päätoimittaja Mika Savela:

– SAFAn ja Arkkitehti-lehden käynnissä olevien verkkosivu-uudistusten myötä sisältöjen jakaminen verkossa on jo aiempaa helpompaa. Toisaalta mahdollisten uudistusten tueksi tarvitaan myös tietoa, joten tänä vuonna toteutetaan lukija- ja verkkosivukysely. SAFAn strategiapäivityksen yhteydessä voidaan tämän jälkeen tarkastella, onko julkaisutoiminnan uudistuksiin tarvetta.

Keskusteluissa nousikin esiin, että ihannetapauksessa lehtien sisältöä olisi luettavissa sekä printti- että digitaalisessa muodossa, palvellen erityyppisiä lukijoita ja lukemistilanteita. Arkkitehtiuutisten toimitussihteeri Anne Haatainen muistutti, että molemmat lehdet ovat jo nyt luettavissa myös näköislehtinä.

Kari Raimorannan syksyisen aloitteen pohjalta hallitus on päättänyt perustaa tulevaisuustyöryhmän. Sen tehtävänä on seurata ja koota kaupunkisuunnittelun, rakentamisen, arkkitehtuurin ja arkkitehtikunnan tulevaisuuden kysymyksiin liittyviä tutkimuksia, artikkeleita ja kannanottoja sekä koostaa kahdesti vuodessa lyhyt katsaus mahdollisine toimenpiteineen SAFAn hallitukselle ja liittovaltuustolle.

Arkkitehtien työttömyys on pidempään lähennellyt nollaa. Hesa-SAFA teki syksyllä aloitteen arkkitehtien koulutusmäärien kasvattamiseksi. Koulutus- ja tutkimustoimikunta vastasi aloitteeseen, johon ei ole yksinkertaisia ratkaisuja.

–  Arkkitehtikoulujen nykyisten resurssien puitteissa ei ole mahdollista kasvattaa sisäänottomääriä tämänhetkisestä tasosta merkittävästi, ilman merkittävää valtion lisärahoitusta. Sen sijaan arkkitehtien hallittu lisääminen olisi mahdollista kannustamalla rakennusarkkitehteja (AMK) hakeutumaan arkkitehtuurin maisteriopintoihin, Oulun yliopiston arkktiehtuurin laitoksella professorina toimiva Janne Pihlajaniemi kiteytti problematiikkaa.

Lisäksi on huomioitava pitkän aikavälin tekijät, kuten alan suhdannevaihtelut ja arkkitehtien eläköitymiskehitys.

Läpinäkyvyyttä päätöksentekoon

Liittovaltuuston syyskokouksessa peräänkuulutettiin SAFAn päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamista. Viestintätyöryhmä valmisteli vastauksen, jossa luvataan parantaa tiedon jakamista sekä hallituksen että toimikuntien kokouksista verkossa ja Arkkitehtiuutisissa.

Uusi Musta ja Tam-SAFA tekivät syyskokouksessa aloitteen SAFAn oman mentorointiohjelman perustamiseksi. Koulutus- ja tutkimustoimikunta kannattaa aloitetta ja se todetaan luontevimmaksi toteuttaa osana paikallisosastotoimintaa, ilman sen raskaampaa hallintoa. Mentoritoiminnan periaatteiden määrittämiseksi perustetaan työryhmä, joka vastaa mentorointiohjeistuksen laadinnasta ja jalkauttamisesta. Mentoroinnin kohderyhmänä tulee olla koko jäsenistö, ja tavoitteena jäsenten osaamisen tukeminen ja ammatillinen verkostoituminen.

Lisäksi todettiin arkkitehtien ammattieettisten periaatteiden päivittämisen tilanne ja kilpailutoiminnan resurssien vahvistuminen pian palkattavan projektihenkilön myötä. Aloite liittovaltuuston kokouksen striimaamisesta verkossa ei sen sijaan saanut riittävää tukea taakseen.

Yapa-SAFA esitti kokouksessa myös kaksi uutta aloitetta: selvitys tiiviimmästä yhteistyöstä SAFAn ja rakennusarkkitehtien välillä sekä keskustelualoite liittyen suurten monialaisten konsuttiyritysten esiinmarssiin.

Liittovaltuutetut saivat workshopissa tehtäväksi pohtia ryhmissä tavoitteita ja toimenpiteitä liittyen jäsenlupaukseen, yhteiskuntaan ja työelämän haasteisiin. Ehdotuksista siivilöidään esiin eniten ääniä saaneet tavoitteet, jotka viedään eteenpäin osaksi syksyllä käynnistyvää strategian päivittämistyötä. Viime kauden liitovaltuusto esitti evästykseksi strategian päivittämiselle myös entistä tarkempaa fokusointia, konkretiaa ja kiteyttämistä.

Lopuksi kuultiin vielä SAFAn edustajana rakentamisen jaoksessa ja sidosryhmäfoorumissa toimivan erityisasiantuntija Heini Korpelaisen katsaus vuoden painospisteenä olevaan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen.

 

 

 

Hae sivustolta: