Lausu pätevyyssanastosta nyt

FISE Oy ja Sanastokeskus TSK käynnistivät loppuvuodesta 2018 projektin ”Pätevyyteen liittyvät käsitteet”. Projektissa tuotettuun pätevyyssanastoon pyydetään lausuntoja 27.5.2019 mennessä.

FISE Oy käynnisti loppuvuodesta 2018 sanastoprojektin, jonka tavoitteena on määritellä kiinteistö- ja rakentamisalan pätevyyskäsitteet yhteistyönä niin, että sanastossa annettavat suositukset soveltuvat kaikkien alan toimijoiden käyttöön.

Valtiohallinnon tehtävänä on sovittaa yhteen rakennetun ympäristön erilaisia sanastotarpeita ja viedä tulokset osaksi rakennetun ympäristön tietoalueen sanastoa. Yhteinen käsitteistö tukee kaikenlaista viestintää, olipa sitten kyse viranomaisviestinnästä tai arkisista vuorovaikutustilanteista. Sanasto tukee myös kansalaisten itsenäistä tiedonhankintaa. Lisäksi sanastoa käytetään muun muassa lainsäädännön ja direktiivien valmistelussa. Erityisesti tavoitteena on tukea parhaillaan käynnissä olevaa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) kokonaisuudistustyötä.

Projektissa tuotettu pätevyyssanasto on parhaillaan lausuntokierroksella. Sanaston lausuntoluonnoksen voit ladata tästä.

Pyydämme teitä ystävällisesti tutustumaan sanastoluonnokseen ja lähettämään
kommenttinne viimeistään 27.5.2019 sähköisessä muodossa alla olevaa lausuntopohjaa käyttäen osoitteeseen: sirpa.suhonen(@)tsk.fi.

Lausuntopohjan voit ladata tästä.

Projekti laajentaa vuonna 2016 julkaistua kiinteistö- ja rakentamisalan keskeistä sanastoa, sekä päivittää aiemmin määriteltyjä käsitteitä. Sanaston käsitteet on analysoitu selvittämällä kunkin käsitteen olennainen sisältö, käsitteiden väliset suhteet ja niiden perusteella muodostuvat käsitejärjestelmät. Analyysin tuloksia on hyödynnetty järjestelmien laadinnassa ja termien valinnassa. Sanaston osa sisältää 53 pätevyyskäsitettä, jotka on määritelty, ja joille on annettu suomenkieliset termisuositukset.

Lausuntoja käytetään pätevyyssanaston viimeistelyyn. Tavoitteena on saada projekti valmiiksi kesäkuun 2019 loppuun mennessä.

Pätevyyteen liittyvien käsitteiden sanastoprojektia on koordinoinut FISE Oy ja sanaston laatimiseen tarvittavan terminologisen työn on tehnyt Sanastokeskus TSK. Työssä on ollut mukana myös rakennustarkastusyhdistys RTY ry ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry. Hankkeen on rahoittanut ympäristöministeriö.

 

Hae sivustolta: