Sovittelulautakunta ei antanut sovintoehdotusta – JUKOn lakot alkavat 3. toukokuuta

Sovittelulautakunta ei anna vielä sovintoehdotusta kunta-alan työriitojen ratkaisemiseksi. Lautakunta tiedotti asiasta torstaina 28. huhtikuuta.

Koska työriitaan ei saada nyt ratkaisua, JUKOn sekä JAUn (JHL ja Jyty) viikon kestävä lakko alkaa 3. toukokuuta. Lakko koskee kymmentä kaupunkia: Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen, Turku, Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi.

Sovittelulautakunta aikoo jatkaa työtään riidan ratkaisemiseksi.

– Vaikka tunnusteluja on käyty hyvässä ja rakentavassa hengessä, ovat osapuolet yhä erityisesti palkkauksen ja palkkausjärjestelmien kehittämisen osalta liian kaukana toisistaan. Siksi sovittelulautakunta arvioi, että sen on tällä hetkellä mahdotonta antaa työriidassa sovintoehdotusta. Toistaiseksi ei ole löytynyt sellaista ratkaisua, joka olisi ollut riittävän lähellä osapuolten vaatimuksia, sovittelulautakunnan puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen toteaa tiedotteessa.

Kaikkiaan 425 000 palkansaajaa

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE (Super ja Tehy) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat neuvotelleet kunta-alan uusista virka- ja työehtosopimuksista tammikuusta lähtien. Kuntasektorin sopimukset koskevat noin 425 000:ta palkansaajaa.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala esitti sovittelulautakunnan asettamista sen jälkeen, kun palkansaajaosapuolet olivat hylänneet hänen sovintoesityksensä maaliskuun lopulla. Työministeri Tuula Haatainen päätti sovittelulautakunnasta ja sen kokoonpanosta 8. huhtikuuta.

Kunta-alan neuvotteluosapuolet ovat olleet sovittelulautakunnan kuultavina 10. huhtikuuta lähtien, ja viime viikolla lautakunta ohjeisti osapuolet myös keskinäiseen neuvonpitoon.

Sovittelulautakunnan mukaan lautakunta ja työriidan osapuolet ovat saaneet tiedokseen laajan katsauksen Suomen talouden tilanteesta ja näkymistä valtiovarainministeriöltä ja eri tutkimuslaitoksilta. Elina Pylkkäsen mukaan taloustilannetta leimaa nyt poikkeuksellinen epävarmuus Ukrainan sodan ja sen seurausvaikutusten takia.

Lakot kymmenessä kaupungissa

JUKOn sekä ammattiliittojen JHL ja Jyty lakko kymmenessä kaupungissa toteutuu siis 3.–9. toukokuuta.

Lakko koskee seuraavia kunta-alan sopimuksia: kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), SOTE-sopimusta, opetushenkilöstön (OVTES), tuntipalkkaisten (TTES) ja teknisen henkilöstön (TS). Lisäksi lakkovaroitus koskee JHL:n osalta kuntien omistamissa yhtiöissä noudatettavaa AVAINTES-sopimusta sekä SEURETES-sopimusta.

  • KVTESin osalta lakossa ovat vain museo- ja kirjastotehtävät.
  • TS:n osalta lakossa ovat vain joukkoliikenteeseen kuuluvat tehtävätlukuun ottamatta Vantaan kaupunkia, jossa koko TS:n soveltamisalaa koskevat työtehtävät ovat lakon alaisia.
  • OVTES-sopimuksen piirissä olevista työtehtävistä lakon ulkopuolelle on rajattu vain IB-lukioiden ylioppilaskirjoituksien toteuttamista koskevat välttämättömät työtehtävät.

Myös koko kunta-alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu edelleen.

Tämän kiellon sekä lakkojen ulkopuolelle on rajattu tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen. JUKOn keskuslakkotoimikunta rajaa työtaistelun ulkopuolelle myös vuosiloman osalta henkilöt, joiden vuosiloma päättyisi niin, että lakko alkaisi välittömästi loman jälkeen tai loma alkaisi välittömästi lakon päätteeksi. Yhden päivän vuosiloman kohdalla henkilö voi itse päättää, onko lakossa vai ei.

 

Hae sivustolta: