Koirasaaret-ideakilpailun voitto Serum arkkitehdeille

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston tiedote 13.12.2012
Ideakilpailulla haettiin omaleimaista kokonaisratkaisua Koirasaarten alueen suunnittelun pohjaksi. Kilpailualueen muodostivat Kruunuvuorenrannan eteläisin niemenkärki, Koirasaari, ja sen itäpuolinen vesialue, jota täytetään asuinalueeksi. Merellisyys, paikan ainutlaatuinen sijainti ja ympäröivät upeat maisemat oli otettava huomioon suunnittelutyössä.
Voittajatyössä Koirasaaret muodostuvat kahdesta saaresta, jotka yhdistyvät silloilla muuhun Kruunuvuorenrantaan. Alueen merellisen länsijulkisivun muodostaa Vallikorttelit, jonka nauhamaiset kerrostalot suojaavat aluetta lounais- ja etelätuulilta. Vallikorttelien suojaan on sijoitettu Kanavakorttelien pienemmät asuintalot, jotka rajautuvat saaria erottavaan kanavaan. Itäisen saaren Saaristokortteleihin on suunniteltu matalahkoja kerros- ja pientaloja.
Alueen Kruunuvuorenselän puoleiselle rannalle on suunniteltu puisto, jonka rakenteissa on hyödynnetty entisten öljysäiliöiden pohjia. Rantaan on sijoitettu terassiravintola ja sauna. Alueen eteläosaan on esitetty pienvenesatamaa.
– Voittaneessa ehdotuksessa on onnistuttu yhdistämään paikan vaativat olosuhdetekijät ja suurmaiseman ominaispiirteet intiimiin ja elämykselliseen kaupunkirakenteeseen, sanoo palkintolautakunnan puheenjohtaja, virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi.
Työn erityiseksi ansioksi palkintolautakunta katsoi alueelle keskeisten Kanavakorttelien käsittelyn. Tuomariston mukaan herkästi muotoillun sisälahden ympärille rakentuva alue on mittakaavaltaan ja käsittelyltään intiimi ja suojaisa. Lisäksi olemassa olevat Koiraluodot on onnistuttu säilyttämään osana kokonaisuutta.
Voittaneeseen Serum Arkkitehtien työryhmään kuuluivat Sami Heikkinen, Vesa Humalisto, Antti-Markus Lehto ja avustajat Veronika Hudeckova ja Maarit Virkkunen. Lisäksi työryhmään kuului Loci maisema-arkkitehdeistä Teresa Rönkä, Milla Hakari ja avustajat Tuomo Ranto ja Sanni Aalto sekä Ramboll Finlandista Heimo Keskisaari.
Kilpailun järjestivät Helsingin kaupunki ja nykyisen Koirasaaren maa-alueen omistava St1 Oy. Kilpailu järjestettiin kutsukilpailuna, johon osallistui viisi arkkitehtitoimistoa. Alueelle tuli sijoittaa noin 45 000 k-m² asumista, josta noin 10 000 km² nykyisen Koirasaaren alueelle.
Koirasaarten asemakaavaa ryhdytään laatimaan kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Asemakaavaluonnos on tarkoitus tuoda kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi syksyllä 2013.
Voittajatyö ja muut kilpailuehdotukset ovat esillä 5. tammikuuta asti kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, vanhalla linja-autoasemalla. Lisätietoja:
projektipäällikkö Riitta Jalkanen, kaupunkisuunnitteluvirasto, p. 09 310 37293
arkkitehti Tyko Saarikko, kaupunkisuunnitteluvirasto, p. 09 310 37441
Lehdistökuvat ja arvostelupöytäkirja kaupungin aineistopankissa: aineistopankki.hel.fi
Näyttelyn tiedot:
Koirasaaret-ideakilpailu11.12.2012–05.01.2013
Info- ja näyttelytila Laituri
Narinkka 2, vanha linja-autoasema
Ti–pe 10–18, la 12–16laituri.hel.fiLue lisääJulkaistu 13.12.2012
Takaisin

Hae sivustolta: