Kirjailija Jukka Viikilälle Arkkitehtuurin ansiomerkki

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on myöntänyt Arkkitehtuurin ansiomerkin kirjailija Jukka Viikilälle. Ansiomerkki myönnetään Viikilän romaanin Akvarelleja Engelin kaupungista johdosta. Teos sai kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon viime vuonna.
– Jukka Viikilän romaani arkkitehti Carl Luvig Engelistä on poikkeuksellisen ansiokas arkkitehtuuriin liittyvä teko. Akvarelleja Engelin kaupungista on itsenäinen taideteos, jonka kautta Viikilä on edistänyt rakennustaiteen tavoitteita, arkkitehdin ammatin tuntemusta ja laajemmin kulttuurin ja kaupunkiympäristön merkityksen ymmärtämistä, SAFAn hallituksen puheenjohtaja Leena Rossi perustelee tunnustusta.
– Itsenäisen Suomen täyttäessä tänä vuonna 100 vuotta ja Suomen Arkkitehtiliiton viettäessä toimintansa 125-vuotisjuhlaa, katse on hyvä kohdistaa myös edeltävään Suomen rakentumisen aikaan, jota Viikilän romaani kuvaa mestarillisella tavalla. Viikilän kirjoissa jatkossakin arkkitehtuuri mukana
Viikilän romaani on matka arkkitehdin ajatusmaailmaan ja mielenmaisemaan. Romaanin kuvitteellinen Engel pohtii yöpäiväkirjassaan omaa paikkaansa elämässä ja ympärilleen nousevassa itse luomassaan kaupungissa. Viikilä kirjoittaa 1800-luvun alkupuoliskon ajankuvaa ja tässä ajassa eläneen ihmisen persoonaa. Kirjailija onnistuu tavoittamaan jotain yleispätevää kuvatessaan arkkitehdin mietteitä työstä ja perhe-elämästä, ammatillisesta kunnianhimosta, kauneuden kaipuusta. Ympäristön muokkautuminen, kun vanhaa puretaan ja uutta rakennetaan, vertautuu ihmiselämään.
– On erityisen ilahduttavaa saada tunnustus juuri Suomen Arkkitehtiliitolta. Valitsin päiväkirjaromaanini henkilöksi arkkitehdin, sillä tässä ammatissa konkretisoituu mielestäni parhaiten taiteellisen kunnianhimon ja materiaalis-taloudellisten ehtojen välinen jännite. Romaanin muotoa olen aina ajatellut arkkitehtuurin kautta. Engel-kirjassa tavoitteeni on ollut paitsi kertoa arkkitehdin sisäisestä maailmasta myös ulkoistaa sitä kirjan kokonaisrakenteeseen. Arkkitehtuurin ansiomerkki rohkaisee minua jatkamaan kirjoitustyötä, jossa jatkossakin on arkkitehtuuri mukana, muodossa tai toisessa. Julkaistu 18.12.2017
Takaisin

Hae sivustolta: