KIRA-digi-kokeiluhankehaku sai lähes 50 innovaattoria liikkeelle

Ensimmäinen KIRA-digi-kokeiluhankkeiden hakukierros päättyi 24.11.2016. Hakemuksia tuli 49 kappaletta, jotka kilpailevat 80 000 euron rahoitussummasta. Hakemukset käsitellään KIRA-digi-hankkeen ohjausryhmässä ja arviointiryhmässä. Ohjausryhmä tekee lopulliset päätökset ja rahoitettavat kokeiluhankkeet valitaan 9.12.2016. Yhteinen aloitustilaisuus valittujen kokeiluhankkeiden toteuttajille järjestetään 20.12.2016.
Seuraava hakukierros aukeaa tammikuun alussa ja on auki kuukauden. Hakukierroksia tulee tämän jälkeen vielä neljä vuosien 2017-2018 aikana. Kokeiluhankkeet voivat saada enimmillään 40 % tukea eli omarahoitusosuus on vähintään 60 %. KIRA-digi-hanke rahoittaa kokeiluja yhteensä 4,4 miljoonalla eurolla vuosina 2016-2018. Hanketta toteuttavat yhdessä Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi, kunnat ja ministeriöt.
KIRA-digi-kokeiluhankkeilla vauhditetaan kiinteistö- ja rakentamisalan muutosta ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kokeiluhankkeita mahdollisimman laajalla skaalalla
Kokeilijoita voivat olla sekä yritykset että yhteisöt. Kokeiluohjelman soveltamisala on rakennettu ympäristö ja rakentaminen, muun muassa suunnittelu, kaavoitus, lupaprosessit, rakentaminen, rakennusperintö, talotekniset järjestelmät, kiinteistönpito, kiinteistöliiketoiminta ja isännöinti, liitokset infraan ja energiatehokkuuteen sekä palvelutuottajat.
Kokeiluhankkeiden teemoja ovat:
1. Tieto: Tiedon avaamiseen, tarjoamiseen, jalostamiseen tai hyödyntämiseen liittyvät elinkaarenaikaiset uudet mahdollisuudet ja esteiden poistaminen esimerkiksi linkitetyn datan tai datan avaamisen kautta.
2. Palvelut: Asiakasarvon lisääminen ja prosessien virtaviivaistaminen alan ekosysteemissä uusien ja olemassa olevien digitaalisten palvelujen avulla.
3. Vakiointi: Yhteentoimivien standardien, tietomallien, sanaston, nimikkeistön tai tehtäväluetteloiden tarjoamat elinkaarenaikaiset mahdollisuudet esimerkiksi prosessien, menettelyiden, palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä.
4. Asioiden/Esineiden Internet: Kokeiluissa yhdistetään esimerkiksi elinkaarivaiheita, laitteita, liikkumista, tietolähteitä ja virtuaalimaailmaa sekä palveluratkaisuja uudella tavalla.
5. Toimintamalli: Kokeilut ravistelevat elinkaarenaikaisia toimintamalleja ja etsivät uusia ratkaisuja ja käytäntöjä digiajan mahdollistamilla keinoilla ja periaatteilla.
Hakujulistus, yksityiskohtainen tukiohjelma sekä hakulomakkeet löytyvät sivulta kiradigi.fi.Julkaistu 28.11.2016
Takaisin

Hae sivustolta: