Verkkosaaren vähähiilisen viherkorttelin kilpailun tulos on vahvistettu

Verkkosaaren vähähiilinen viherkortteli, voittajaehdotus Grun in der Mitte / Hartela, Anttinen Oiva Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit

Helsingin kaupunki järjesti tontinluovutuskilpailun, jonka tavoitteena oli löytää ja kehittää innovatiivisia energiatehokkuuteen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyviä ratkaisuja. Kilpailun tulos vahvistettiin Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa tammikuussa.

Kilpailun voittajaksi valittiin Hartela ja Anttinen Oiva Arkkitehdit, pääsuunnittelijana toimi Selina Anttinen. Maisemasuunnittelusta vastasi Nomaji Maisema-arkkitehdit Oy.

”Voittajaksi esitettävässä ehdotuksessa kilpailun tavoitteet on ymmärretty oivallisesti ja onnistuttu ottamaan ne erinomaisesti osaksi arkkitehtuuria ja suunnitteluratkaisuja. Kilpailuehdotuksessa ei ole mitään ylimääräistä tai karsittavissa olevaa ja työ muodostaa näin erinomaisen lähtökohdan jatkosuunnittelulle ja rakentamiselle,” kertoo Helsingin kaupungin tiedotteseessa tuomariston puheenjohtaja Matti Kaijansinkko.

Tavoitteet kestävästä rakentamisesta näkyivät myös kilpailun arvosteluperusteista, josta jopa puolet määräytyi hiilijalanjäljelle, energiatehokkuudelle ja viherkertoimille annetuista pisteistä.

Tulosten julkistuksen jälkeen yksi osallistujista teki tuomaristolle lisäselvityspyynnön liittyen kertoimien laskentaan ja niiden todenperäisyyden arviointiin. Kävi ilmi, että voittajaehdotuksen kertoimiin oli lipsahtanut laskuvirhe, mutta se ei antanut aihetta muuttaa kilpailun lopputulosta.

Kilpailua voi pitää pilottina kestävyyden numeerisisiin kertoimiin perustuvan arvioinnin yhdistämisestä tavanomaiseen arkkitehtonisen laadun ja toiminnallisuuden arviointiin.

”Tällä kilpailulla on suuri merkitys alalle. Korkealaatuiset ehdotukset osoittavat, että suomalainen rakennussektori on jo nyt kykenevä toteuttamaan vähähiilisiä ratkaisuja esteettisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Ehdotusten monet energiatehokkaat ja vähähiiliset ratkaisut ovat valmiita otettavaksi käyttöön heti mitä erilaisimmissa rakennushankkeissa,” toteaa kilpailussa asiantuntijana toiminut tiimipäällikkö Jessica Karhu Rakennustiedosta Helsingin kaupungin tiedotteessa.

Kilpailusta voi lukea lisää maaliskuun alussa ilmestyvästä arkkitehtiuutisten numerosta.

Katso arvostelupöytäkirja ja tulokset kilpailukalenterista.

 

Hae sivustolta: