Suvilahden tapahtumakorttelin kutsukilpailun voitti Cederqvist & Jäntti

Suvilahti Event Hub Oy:n järjestämän kilpailun on voittanut Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy ehdotuksellaan Contiki ja kunniamaininnan sai JKMM Arkkitehtien Höyry.

Suvilahti Event Hub, voittajaehdotus Contiki / Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

Kilpailun järjestäjän mukaan Helsingistä puuttuu tila, jossa voitaisiin tehokkaasti järjestää 3000–5000 osallistujan tapahtumia, kuten seminaareja, yritystapahtuma, live-tv-tuotantoja ja konsertteja. Kilpailun tarkoituksena oli löytää alueelle suunnitelma, joka sisältäisi tällaisen tapahtumatilan, toimistoja, hotelli- ja liiketiloja ja tukisi Kalasataman kehittämistä. Tavoitteena on laatia voittaneen työn pohjalta uusi asemakaava koko suunnittelualueelle. Hankkeella on tarkoitus tiivistää Suvilahden alueen kaupunkirakennetta ja synnyttää täydennysrakentamalla vetovoimainen ja monipuolisesti elävä osa Kalasatamaa.

Tuomariston mukaan kilpailu tarjosi kiinnostavia ja rohkeita ratkaisuja Suvilahti Event Hubin toteuttamiseksi. Arvostelussa korostettiin toimivuutta, kaupunkikuvallista identiteettiä ja kehityskelpoisuutta sekä arkkitehtonisesti, mittakaavallisesti ja ympäristöllisesti laadukasta kokonaisuutta. Korttelirakenteen luonteva sovittaminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen, mukaan lukien Suvilahden RKY-alue, tarkasteltiin erityisen huolellisesti. Olemassa olevan kaupunkirakenteen ja liikenneväylien hyödyntäminen sekä Suvilahden toiminnallinen synergia ja alueen identiteetin vahvistaminen edesauttavat elävän tapahtumakaupungin kehittämistä ja elinkaaritavoitteiden toteutumista. Toimintojen sijoitus, huolto- ja pysäköintiratkaisut, vaiheittain toteutettavuus ja kokonaistaloudellisuus luovat edellytyksiä hankkeen toteuttamiselle.

Katso tekijätiedot ja arvostelupöytäkirja kilpailukalenterista.

Suvilahti Event Hub, voittajaehdotus Contiki / Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy
Suvilahti Event Hub, voittajaehdotus Contiki / Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy
Suvilahti Event Hub, voittajaehdotus Contiki / Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy
Suvilahti Event Hub, voittajaehdotus Contiki / Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

Hae sivustolta: