Riihimäen Peukaloisen korttelin tontinluovutuskilpailun on voittanut NCC Rakennus ja Arkkitehtipalvelu Oy

Kilpailualue Peukaloinen on osa uudistuvaa Asemanpuistoa, josta kehittyy tulevaisuudessa kaupungin aktiivinen ja vihreä ydin.

Peukaloisen kortteli, voittajaehdotus Quatro / NCC Rakennus Oy ja Arkkitehtipalvelu Oy

Kilpailu oli suunnattu rakennusliikkeen ja suunnittelutoimiston muodostamille ryhmille. Riihimäen asemanseudun eli Asemanpuiston kehittäminen on yksi Riihimäen kaupungin strategian kärkihankkeista. Kohde on kaupunkirakenteessa näkyvällä paikalla pääradan varressa, osana jo rakentunutta ja tiivistyvää keskustaa. Alue sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, vain noin puolen kilometrin etäisyydellä Riihimäen rautatieasemasta ja on nykytilanteessa lähes rakentamaton.

Kilpailun tavoitteena oli löytää arkkitehtonisesti korkeatasoinen, kaupunkikuvallisesti omaleimainen sekä toteutuskelpoinen kilpailuehdotus, jonka voidaan katsoa asettavan laatutason Asemanpuiston alueen tulevalle suunnittelulle ja toteutukselle. Kilpailun voittajaksi valitun kilpailuehdotuksen pohjalta on tarkoitus ryhtyä asemakaavamuutoksen laadintaan. Voittajaksi valitun ryhmän rakentajakumppani saa palkintona uuteen asemakaavaan merkittävien tonttien lunastusoikeuden.

NCC Rakennus Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen / Arkkitehtipalvelu Oy:n ehdotus Quatro valittiin parhaaksi. Ehdotus esittelee Riihimäen rakennettuun ympäristöön uudentyyppisen ja kompaktin kortteliratkaisun. Ehdotuksessa on aineksia, joiden avulla uudesta korttelista voisi kehittyä alueelle omaleimainen maamerkki. Suunnitelmassa on selkeä perusratkaisu, jossa rakentaminen sijoittuu korttelin itä- ja eteläreunalle rajaten pihaa ympäröivistä liikennealueista. Julkisivujen käsittely on hallittua ja puun käyttö luontevaa. Jalustassa käytetty tiili sitoo visuaalisesti aluetta sillan toisella puolen sijaitsevaan veturitallien alueeseen. Yhdessä puu ja tiili luovat lämpimän yleisvaikutelman. Rakennusten yhtenäinen alin kerros rajaa piha-aluetta vilkkaasti liikennöityä katutilaa vasten ja luo tarvittavaa suojaa melua vastaan. Pihan toiminnoille jää runsaasti tilaa ja esitetyt toiminnot ovat monipuolisia.

Katso tekijätiedot ja arvostelupöytäkirja kilpailukalenterista.

Peukaloisen kortteli, voittajaehdotus Quatro / NCC Rakennus Oy ja Arkkitehtipalvelu Oy
Peukaloisen kortteli, voittajaehdotus Quatro / NCC Rakennus Oy ja Arkkitehtipalvelu Oy

Hae sivustolta: