Projekt Albert – ett nytt konstmuseum i Raseborg

Projekt Albert -kutsukilpailun voittaja "Kronan", JKMM Arkkitehdit Oy
Projekt Albert – förslaget "Kronan", JKMM Arkkitehdit Oy

Tävlingen ”Projekt Albert” var en inbjuden tävling med sex deltagande arkitektkontor. Avsikten har varit att det arkitektkontor, som gjort det vinnande förslaget, skall få i uppdrag att planera museibyggnaden. När byggnaden står färdig är avsikten att den överlåts till Raseborgs stad att äga och förvalta.

Vinnare Kronan har en dynamisk form och ett relativt litet fotavtryck. Den nya byggnaden lämnar de existerande byggnaderna orörda ovan jord. Byggnaden har en stark närvaro i stadsbilden och kompletterar museikvarteret bl.a. genom ett attraktivt entré-torg, som betonar det Blombergska huset samt nybyggnadens välkomnande entré i stadsbilden. Samtidigt öppnar torget en vy mot kvarterets inre.

Läs hela texten:

Projekt Albert

Hae sivustolta: