Nihdin korttelin laatukilpailun voittivat Anttinen Oiva ja Nomaji yhdessä YIT:n ja A-kruunun kanssa.

Kalasataman Nihdin korttelista järjestelyn tontinluovutuskilpailun ovat voittaneet Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy ja Nomaji maisema-arkkitehdit Oy yhdessä YIT Suomi Oy:n ja A-Kruunu Oy:n kanssa.

Nihdin kortteli, 1. palkinto "Luoto", Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, YIT Suomi Oy, A-Kruunu Oy

Nihdin alueen asuntorakentaminen alkaa kilpailun kohdekorttelista, joka sijaitsee näkyvällä ja merkittävällä paikalla Kruunusillat-raitiotieyhteyden varrella. Kortteli on toteutettava kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti mahdollisimman korkeatasoisesti ja onnistuneesti. Aloituskorttelissa luodaan Nihdin persoonallisen korttelityypin toteutusmalli, jossa kuusikerroksisesta jalustasta nousee julkisivuiltaan täysin poikkeava ja kapea torni. Kerrosten yläpuolelle nousevan tornimaailman on tarkoitus kuvastaa vanhaa konttisatamaa.

Tuomariston mukaan saapuneiden ehdotusten taso oli hyvä ja ne olivat asemakaavan hengen mukaisia ja Nihdin kaupunkirakennetta tukevia. Suunnitelmien perusratkaisut olivat massoittelultaan, porrashuoneiden lukumääriltään ja sijainneiltaan varsin samanlaisia, mikä johtui osittain tiukoista reunaehdoista. Kaupunkikuvallisesti parhaina ratkaisuina pidettiin ehdotuksia, joissa korttelia kiertävän julkisivun variaatio oli hallittua ja yhdessä torniosan kanssa muodostuva kokonaisuus vahva, tasapainoinen ja suurimittakaavaiseen merelliseen maisemaan sopiva.

Parhaaksi työksi valittu ”Luoto” on tuomariston mukaan kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja varmaotteinen sekä suomalaista asuntoa arvokkaalla tavalla kehittävä. Toisen palkinnon sai ehdotus ”Opilion” ja kunniamaininnan ”3E”. Molemmissa pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Inaro Oy. ”Opilionissa” rakennuttajana toimi Rakennusliike Lapti Oy ja ”3E:ssä” Rakennusteho Oy.

Koronavirustilanteen vuoksi erillistä tulosten julkistamistilaisuutta ei järjestetty.

Tekijätiedot ja arvostelupöytäkirjan löydät kilpailukalenterista.

Nihdin kortteli, 1. palkinto ”Luoto”, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, YIT Suomi Oy, A-Kruunu Oy

 

Nihdin kortteli, 2. palkinto ”Opilion” / Inaro Oy, Rakennusliike Lapti Oy
Nihdin kortteli, kunniamaininta ”3E” / Inaro Oy, Rakennusteho Oy

Hae sivustolta: