Kumpulanmäen kutsukilpailu ratkesi

Parhaaksi valittiin Schauman & Nordgren Architects Oy, MASU Planning Oy ja Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy ehdotuksellaan ”Kaupungin porteilla – Tiedon portailla”.

Voittanut ehdotus "Kaupungin porteilla – Tiedon portailla”, Schauman & Nordgren Architects Oy, MASU Planning Oy ja Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy

Senaatti-kiinteistöt, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy ja Helsingin kaupunki järjestivät arkkitehtuurikutsukilpailun, jonka kohteena oli Kumpulanmäen itään ja kaakkoon suuntautuva rinne. Tarkoituksena oli liittää Kumpulanmäki osaksi lähiympäristön kehittyvää ja täydentyvää kaupunkirakennetta ja luoda uusi julkisivu alueelle. Kilpailulla haettiin kokonaisratkaisua, jossa alueelle osoitetaan asumista, toimi- ja liiketilaa, puistoa sekä tarvittavat pysäköinti- ja liikenneratkaisut. Voittaneen ehdotuksen pohjalta halutaan ohjata koko alueen kehittämistä.

Voittajaksi valittiin ehdotus ”Kaupungin porteilla – Tiedon portailla”, jonka on tehnyt työryhmä Schauman & Nordgren Architects Oy, MASU Planning Oy ja Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy.

Palkintolautakunnan mukaan ehdotuksessa on hienosti tunnistettu vehreän Vallilanlaakson ja yliopistokampuksen vahvuudet ja nivottu uusi rakenne yhteen niiden avulla. Kokonaisuudesta muodostuu enemmän kuin osiensa summa. Suunnitelma luo mahdollisuuden uuden, elinvoimaisen, monipuolisen ja urbaanin kampusrakenteen syntymiselle. Palkintolautakunta suosittelee, että ehdotusta kehitetään kaupungin ja maanomistajien ohjauksessa asemakaavan viitesuunnitelmaksi.

Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy:n ja Nomaji maisema-arkkitehdit Oy:n ehdotus ”Banana Split” sai kunniamaininnan.

Lisätietoja, arvostelupöytäkirja ja tekijätiedot kilpailukalenterissa.

Voittanut ehdotus ”Kaupungin porteilla – Tiedon portailla”, Schauman & Nordgren Architects Oy, MASU Planning Oy ja Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy
Voittanut ehdotus ”Kaupungin porteilla – Tiedon portailla”, Schauman & Nordgren Architects Oy, MASU Planning Oy ja Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy

Hae sivustolta: